Wiosna 2024, nr 1

Zamów

537

Lipiec 2003

Gdzie się podział mężczyzna?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Polskość odzyskana Zbigniew Nosowski

6 Nad rzekami Babilonu Jacek Borkowicz

Gdzie się podział mężczyzna?

8 Kobiece pytania o męską duchowość Magdalena Węglewska

17 Po co mężczyźnie Kościół?
dyskusja Elżbieta Adamiak, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Górny, Mirosław Pilśniak OP

31 Mężczyzna, Jezus z Nazaretu Cezary Gawryś

39 Z ojcem za rękę
rozmowa Robert Friedrich, Katarzyna Jabłońska, Jacek Borkowicz

44 Dlaczego kobiety nie mają dostępu do góry Atos? Rafał Lewandowski

48 Gdzie się podział mężczyzna Wojciech Eichelberger

55 Modlitwa, ***[Kochać...],
***[Panie wycisz mnie], Starość Rembrandta
Agnieszka Lisak

57 Szukając źródeł
ankieta

57 Kościół „w stanie synodu” Stefan Wilkanowicz

61 Jadwiga w sercu Polski Violetta Reder

70 SMS, Babcia, Nenufary Agnieszka Stapkiewicz

72 Widok z Manhattanu
Utracona część „New York Timesa” Joanna Skawińska

Polemiki

75 „Soborowa” logika zerwania? Piotr Chrzanowski

78 Bogactwo wielości w Kościele ks. Alfons Skowronek

83 Jeden świat, jeden mózg
Nieprzejrzystość źródłem nihilizmu Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

88 Polska między Zachodem
a Wschodem Andrzej Friszke

POLACY I ICH SĄSIEDZI

103 Muzułmańscy obywatele Europy Bassam Tibi

110 Potępiamy zagładę
List otwarty deputowanych ludowych Ukrainy

112 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

116 Berlin z aureolą Zbigniew Nosowski

122 Nie ma Europy bez ekumenii Wojciech Wieczorek

125 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

134 Lunatyk Rafał Węgrzyniak

139 Wizje i urzeczywistnienia Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

144 Bilans półwiecza Antoni Dudek

149 Intymna prawda Anna Szczepan-Wojnarska

152 Usprawiedliwia tylko miłość Monika Klaja

155 Noty

156 Do czytania poleca Tomasz Wiścicki

160 Miejsce przy oknie
Po co podróżować? Julia Hartwig

164 Zmarli

168 Nasze pytania do Niego
Kto nam odsunie kamień
u wejścia do grobu? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

169 Co krytykom się zdaje... Marek Wesołowski

169 Polacy z Okopów Wiesław Żarczyński

171 „Więź” o „antysemickości” Marian Miszalski