Lato 2022, nr 2

Zamów

534

Kwiecień 2003

Czy krytyka umiera?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Oczekiwanie sprawiedliwości Andrzej Friszke

5 Kościół i oszuści Tomasz Wiścicki

Czy krytyka umiera?

9 Otwórzmy okno Andrzej Werner

15 Krytyk w tłumie handlarzy
dyskusja Dorota Jarecka, Jacek Kopciński, Tadeusz Sobolewski

30 Czego artysta oczekuje od krytyki?
ankieta

55 Krytyk Jekyll i pisarz Hyde Jerzy Sosnowski

63 Orfeusz, Genius loci Jelena Szwarc

65 „Tryptyk rzymski” – wędrówka Adama Anna Karoń-Ostrowska

71 Co przynoszą mężczyźni, Za oknem, To było w Odessie Anna Piwkowska

75 Hołd dla Agnieszki Stefan Frankiewicz

77 Osaczony przez Boga Julia Hartwig

82 Listy Lieberta i Agnieszki Tadeusz Mazowiecki

86 ***[Wszelka łaska, której imię] Jerzy Liebert

86 List do Tadeusza Mazowieckiego Stefan kard. Wyszyński

87 Jeden świat, jeden mózg
Zło jako środowisko naturalne Piotr Wojciechowski

91 Biografia żydowskiego anioła
O Arnoldzie Słuckim Sławomir Jacek Żurek

100 Widok z Manhattanu
W cieniu wojny Joanna Skawińska

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

102 Nad odczytaną listą Jacek Borkowicz

106 Czy odbijano Sobibór? Adam Puławski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

116 Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie List otwarty ukraińskich intelektualistów

119 Z nadzieją na pojednanie Jacek Borkowicz

126 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

130 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

139 Muzyka bez odbioru Grzegorz Filip

143 Sakralna przestrzeń słowa Anna Tomasz

NAD KSIĄŻKAMI

147 W Jedwabnem i wokół Antoni Sułek

152 Tajemnica soborów ks. Grzegorz Strzelczyk

155 Do czytania poleca Andrzej Friszke

160 Miejsce przy oknie
E pur si muove Julia Hartwig

FAKTY I KOMENTARZE

163 Korczak: nowa antropologia wychowania Bożena Wojnowska

167 „Katolicki głos” w Niemczech ks. Henryk Kuczera

169 Zmarli

172 Nasze pytania do Niego
Cóż więc otrzymamy?
(Mt 19,27) Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

173 Czy człowieka można „zlikwidować”? Jerzy Tomaszewski

Prenumerata

Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Komitet Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie oraz fundacja Europejski Instytut Kultury zapraszają na wspólne obchody 80. rocznicy zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie. „Więź” jest jednym z partnerów upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego