Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

534

Kwiecień 2003

Czy krytyka umiera?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Oczekiwanie sprawiedliwości Andrzej Friszke

5 Kościół i oszuści Tomasz Wiścicki

Czy krytyka umiera?

9 Otwórzmy okno Andrzej Werner

15 Krytyk w tłumie handlarzy
dyskusja Dorota Jarecka, Jacek Kopciński, Tadeusz Sobolewski

30 Czego artysta oczekuje od krytyki?
ankieta

55 Krytyk Jekyll i pisarz Hyde Jerzy Sosnowski

63 Orfeusz, Genius loci Jelena Szwarc

65 „Tryptyk rzymski” – wędrówka Adama Anna Karoń-Ostrowska

71 Co przynoszą mężczyźni, Za oknem, To było w Odessie Anna Piwkowska

75 Hołd dla Agnieszki Stefan Frankiewicz

77 Osaczony przez Boga Julia Hartwig

82 Listy Lieberta i Agnieszki Tadeusz Mazowiecki

86 ***[Wszelka łaska, której imię] Jerzy Liebert

86 List do Tadeusza Mazowieckiego Stefan kard. Wyszyński

87 Jeden świat, jeden mózg
Zło jako środowisko naturalne Piotr Wojciechowski

91 Biografia żydowskiego anioła
O Arnoldzie Słuckim Sławomir Jacek Żurek

100 Widok z Manhattanu
W cieniu wojny Joanna Skawińska

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

102 Nad odczytaną listą Jacek Borkowicz

106 Czy odbijano Sobibór? Adam Puławski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

116 Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie List otwarty ukraińskich intelektualistów

119 Z nadzieją na pojednanie Jacek Borkowicz

126 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

130 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

139 Muzyka bez odbioru Grzegorz Filip

143 Sakralna przestrzeń słowa Anna Tomasz

NAD KSIĄŻKAMI

147 W Jedwabnem i wokół Antoni Sułek

152 Tajemnica soborów ks. Grzegorz Strzelczyk

155 Do czytania poleca Andrzej Friszke

160 Miejsce przy oknie
E pur si muove Julia Hartwig

FAKTY I KOMENTARZE

163 Korczak: nowa antropologia wychowania Bożena Wojnowska

167 „Katolicki głos” w Niemczech ks. Henryk Kuczera

169 Zmarli

172 Nasze pytania do Niego
Cóż więc otrzymamy?
(Mt 19,27) Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

173 Czy człowieka można „zlikwidować”? Jerzy Tomaszewski