Wiosna 2024, nr 1

Zamów

532

Luty 2003

40 lat po Soborze…

Przed czterdziestu laty w bazylice św. Piotra obradowali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Osobiście nie mogę pamiętać tamtych lat - uczyłem się wtedy dopiero stawiać pierwsze samodzielne kroki. Wiele razy słyszałem o niezwykłej atmosferze Soboru. Niemal odczuwalnie mogłem jej dotknąć, czytając ekumeniczne kazanie abp. Karola Wojtyły z roku 1964. Ówczesny metropolita krakowski wyraźnie zafascynowany jest rozwojem wydarzeń na Soborze. Jego entuzjazm udziela się dziś czytelnikowi, tak jak zapewne wówczas udzielał się słuchaczom tego biskupa-myśliciela i współtwórcy Soboru w jednej osobie. W kazaniu tym - niepublikowanym do tej pory - można także odnaleźć zapowiedź kilku głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II. W sporach o bilans posoborowych lat pojawia się czasem pytanie, czy potrzebny byłby nowy sobór. Dyskutuje się o tym w świecie - w kronice religijnej można znaleźć m.in. refleksję kard. Josepha Ratzingera. Również w Warszawie odbyła się ważna dyskusja na ten temat, której zapis Państwu prezentujemy. W potocznej świadomości najważniejszy owoc Vaticanum II to reforma liturgiczna. Tekstem Krzysztofa Jankowiaka rozpoczynamy serię polemik wokół problematyki liturgicznej.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Klon, nasz bliźni? Piotr Wojciechowski

5 Lew, Leszek, Adam i... demokracja Tomasz Wiścicki

40 lat po Soborze…

10 Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r. kard. Karol Wojtyła

16 Communio - soborowy model Kościoła ks. Alfons Skowronek

26 Świecki czy po prostu chrześcijanin?
Kłopoty z teologią laikatu Józef Majewski

34 Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja) Janina Gwóźdź RSCJ, Jacek Bolewski, Zbigniew Nosowski, ks. Alfons Skowronek

49 Jesteśmy w prawdzie i w drodze do prawdy bp Bronisław Dembowski

53 Widziałem, Zachwycenie Bogusław Kierc

54 Realista wierny wartościom Andrzej Friszke

58 List do Stanisława Stommy Józefa Hennelowa

61 Na wschodzie Zachodu Klaus Ziemer

67 Widok z Manhattanu:
Zwyczajny obowiązek Joanna Skawińska

69 Pochodnia, I pies wziął mnie na spacer Emil Biela

70 Szukając źródeł
ankieta

70 Do czasu Jacek Bolewski SJ

72 Urszulanka od szarej codzienności Ewa Bońkowska USJK

75 Biskup i mistyczka Ludmiła Grygiel

78 Moje studnie Jakubowe ks. Józef Kudasiewicz

92 Jeden świat, jeden mózg:
Eskimosi, czyli jak żyć w Europie Piotr Wojciechowski

96 Osobisty rzecznik Pana Boga? Zbigniew Nosowski

Polemiki

109 Tęsknota za liturgią naprawdę odnowioną Krzysztof Jankowiak

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

115 Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57 Sławomir Poleszak

POLACY I ICH SĄSIEDZI

131 Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie? Krzysztof Goss

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

139 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

148 Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm Bohdan Pociej

NAD KSIĄŻKAMI

155 Niesfałszowany sens słów Jacek Łukasiewicz

159 Przeszłość i przyszłość celibatu Juliusz Gałkowski

163 Niemcy w polskiej niewoli Piotr Madajczyk

166 Do czytania poleca Wojciech Kaliszewski

170 Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa Julia Hartwig

174 Zmarli

178 Nasze pytania do Niego
Problem Józefa Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

179 Po pierwsze, wierność przekładu Piotr Chrzanowski