Wiosna 2024, nr 1

Zamów

530

Grudzień 2002

Liturgia w niebezpieczeństwie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 2002

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Czeczeńska wojna w Moskwie Jacek Borkowicz

5 Wszystko płynie Tomasz Wiścicki

Liturgia w niebezpieczeństwie

10 Watykańska odnowa liturgii ks. Dariusz Kwiatkowski

20 Czy potrzebna jest reforma reformy?
dyskusja Ireneusz Cieślik, Tomasz Kwiecień OP, Paweł Milcarek

37 Jedność i różnorodność
O pewnym sporze wokół liturgii Józef Majewski

47 Msza święta infantylna ks. Jacek Dunin-Borkowski

55 Do ojca Pio, Z dna, Boże mój Zbigniew Jankowski

57 Szukając źródeł
ankieta (3)

57 Duchowość w świecie Stanisława Grabska

60 Spotkania Maja Komorowska

65 Ignacjańskie góry Horeb Dariusz Kowalczyk SJ

67 Czas uprzywilejowany ks. Stefan Moszoro Dąbrowski

69 Odnajdywać ciszę Dorota Szczerba

71 Czym jest filozofia religii kard. Marian Jaworski

77 Różaniec domu, Narodzenie, ***[Noc jak lama...], Wiersz z gołębiem, ***[Od świtu wilga mnie woła], ***[Jakże Cię szukać...] Krystyna Konarska-Łosiowa

80 Żegnanie Jacek Bolewski SJ

83 Wśród pytań, na które nie ma odpowiedzi Tadeusz Mazowiecki

85 Ona już wszystko rozumie Cezary Gawryś

94 „Nie powinienem był iść na tę pasterkę”
Wspomniienie o ks. Eugeniuszu Dutkiewiczu Tomasz Dangel

96 Jeden świat, jeden mózg
Tyrania liczby Piotr Wojciechowski

100 Łowy w zamkniętym pomieszczeniu Witold Zalewski

109 Widok z Manhattanu
Nasze biedne miasto Joanna Skawińska

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

112 Millenium chrztu i tysiąclecie Polski na łamach prasy Mariusz Mazur

POLACY I ICH SĄSIEDZI

125 Atomowa rozgrywka Tomasz Teluk

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

134 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

144 Jest inaczej Katarzyna Jabłońska

149 Ciemna noc mechanizacji Aleksander Kopiński

NAD KSIĄŻKAMI

155 Cień rzeczy duchowych ks. Jerzy Szymik

160 Marksizm jako spektakl Jacek Kurczewski

164 Odkrywanie głębi Wojciech Kaliszewski

169 Do czytania poleca Tomasz Wiścicki

173 Miejsce przy oknie
Bracia Goncourt w Krakowie Julia Hartwig

176 Zmarli

180 Nasze pytania do Niego
Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Małgorzata Borkowska OSB