Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

529

Listopad 2002

Co zrobić z bezrobociem?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 2002

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Droga do kontemplacji Cezary Gawryś

5 Czy warto umierać za Bagdad? Jacek Borkowicz

9 Niemcy po wyborach Wojciech Wieczorek

Co zrobić z bezrobociem?

11 Polscy bezrobotni Elżbieta Tarkowska

20 Czy jesteśmy skazani na bezrobocie?
dyskusja Hanna Palska, Irena Wóycicka, Krzysztof Dzierżawski

32 Przywracanie nadziei Mira Jankowska

42 Chrześcijaństwo w poprzek
rozmowa Maciej Zięba OP, Tomasz Wiścicki

51 Psalm, Śniłeś nieznany dom, Lustro Eryk Ostrowski

54 Szukająć źródeł
ankieta (2)

54 Wspólnoty Halina Bortnowska

55 Tylko w Nim ks. Michał Czajkowski

59 Powrót do źródeł Tradycji Paweł Milcarek

64 Laski, źródło światła s. Alma Skrzydlewska FSK

68 Być duszpasterzem dla siebie samego bp. Zdzisław Tranda

73 wezwanie, strategia Stanisław Stanik

74 Jeden świat, jeden mózg
Rozpacz Utopii, rozpacz bez Utopii Piotr Wojciechowski

Polemiki

77 Męska rozmowa C.G., T.G.

94 Widok z Manhattanu
Manhattan nie idzie na wojnę Joanna Skawińska

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

96 Archiwum „Solidarności”
1983-1989 Andrzej Paczkowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

104 Między Rosją a Niemcami Wojciech Wieczorek

110 Uwaga na Wschód
Czerwona autodestrukcja i czarne myśli Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

114 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

123 Kto tam?
„Hamlet” Petera Brooka Jerzy Limon

131 Dialog o Szekspirze Jacek Bolewski SJ, Antoni Libera

NAD KSIĄŻKAMI

144 Cisza i Nic Iwona Smolka

148 Przemiany moralności Polaków ks. Witold Zdaniewicz SAC

152 Być razem przed Bogiem Jerzy Grzybowski

155 Do czytania poleca... Marzenna Guzowska

159 Miejsce przy oknie
O wdzięczności Julia Hartwig

161 Zmarli

163 Nasze pytania do Niego
Dlaczego my pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

164 Jeszcze o profesorze Ruszkowskim Marek Jan Chodakiewicz

165 Katechizm o homoseksualiźmie Daniel Syguda