Wiosna 2024, nr 1

Zamów

526

Sierpień-Wrzesień 2002

Miłosierdzie wystarczy

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień-Wrzesień 2002

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Europa i najsłabsi Tomasz Wiścicki

6 Życzenia Edmunda Stoibera Wojciech Wieczorek

10 Jedwabne 60 + 1 Jacek Borkowicz

Miłosierdzie wystarczy

13 Poznać go w pełni George Weigel

21 Znane i nieznane oblicza miłosierdzia Stefan Frankiewicz

28 Miłosierdzie wystarczy Ludmiła Grygiel

35 Powrót starszego brata ks. Stefan Moszoro Dąbrowski

42 ***[przepraszam za tu...], ***[pisz pisz aż...], ***[zakwitło ziemię konwalią], ***[powiedz coś...] Krystyna Miłobędzka

43 Europa, jakiej chcemy Tadeusz Mazowiecki

58 Nie obrażajmy się na rzeczywistość
rozmowa Marek Safian, Tomasz Wiścicki

68 Ile Boga w Unii? Marek A. Cichocki

75 Czas na przewietrzenie Marek Orzechowski

80 Wiersze z kociej szafy
Zapamiętanie, List do Telemacha, Mimesis,
Kartkując rodzinny album, Suplika
Janusz Szuber

83 Widok z Manhattanu
Lato Joanna Skawińska

86 Dekalog internauty

87 Ecclesia electronica?
Internet a mistyczne Ciało Chrystusa ks. Andrzej Draguła

98 O możliwości spowiedzi przez internet Dariusz Kowalczyk SJ

109 Jeden świat, jeden mózg
Podziały ponad porozumieniami Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

113 Paryż polskich historyków Marcin Kula

POLACY I ICH SĄSIEDZI

125 Ukraina – odrzucony kamień Myrosław Marynowycz

137 Cmentarze Łyczakowa – pomnki chwały i niedoskonałości kard. Lubomyr Huzar

140 Uwaga na Wschód
Białoruska zagadka Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

144 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

154 O pięknie muzycznym Bohdan Pociej

159 Realistycznie i mistycznie Magdalena Lebecka

NAD KSIĄŻKAMI

167 Czytając wiersze Julii Hartwig Janusz Szuber

170 Dzieje Pomorza Zachodniego Wojciech Wieczorek

174 Polska i Rosja – żywoty równoległe Piotr Majewski

178 Miejsce przy oknie
Felieton wakacyjny Julia Hartwig

FAKTY I KOMENTARZE

181 Jak nie godzi się pisać... Zbigniew Nosowski

186 Człowiek międzywojenny
Wspomnienie o Andrzeju Ruszkowskim ks. Adam Boniecki

189 Zmarli

193 Nasze pytania do Niego
Ile razy mam przebaczyć, czy aż siedem razy? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

194 Fałszywka ks. Michał Czajkowski

194 Kto ma szukać brakujących Żydów? Ryszard Tyndorf

197 Pierwsze numery „Więzi” do nabycia