Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

522

Kwiecień 2002

Z Ukraińcami po Jedwabnem

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2002

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Czy Papież wtargnął na Ruś? Aleksander Hauke-Ligowski OP

8 Będą igrzyska... Tomasz Wiścicki

Z Ukraińcami po Jedwabnem

11 Inwentarz trudnego dziedzictwa Jerzy Kłoczowski

20 Z Ukraińcami po Jedwabnem
dyskusja Grzegorz Motyka, o. Marek Skórka, Andrzej Talaga, Andrzej Żupański

37 Zginąć pod własnym sztandarem
rozmowa Wasyl Hałasa „Orłan”, Iza Chruślińska, Piotr Tyma

45 Ballada, Piosnka, Już Bogusław Kierc

47 Personalista pośród antynomii Stefan Frankiewicz

53 Ryzyko działania i kwestionowania bp Alojzy Orszulik

57 Rozważny rewolucjonista Edmund Wnuk-Lipiński

63 Widok z Manhattanu
Today, six months ago Joanna Skawińska

66 Od szoku do oczyszczenia? Zbigniew Nosowski

80 wielka wędrówka, chwilowe ułaskawienie Elżbieta Cichla-Czarniawska

Polemiki

82 Antoniemu Sułkowi w odpowiedzi Jan Tomasz Gross

89 Po lekturze odpowiedzi Antoni Sułek

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

96 Społeczne skutki stanu wojennego

96 Leninowskie rozwiązanie Jakub Karpiński

100 Polityka jako przemoc Ireneusz Krzemiński

105 Emigracja lat osiemdziesiątych Dariusz Stola

109 Zakrzepła pamięć Antoni Sułek

POLACY I ICH SĄSIEDZI

113 Polacy na Białorusi – teraźniejszość i przyszłość Tadeusz Kruczkowski

122 Mitologia, nie polityka Michał Kurkiewicz

128 Uwaga na Wschód
W stronę Polesia Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

132 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

142 Portrety czasów Marzenna Guzowska

145 Wymyślona prawdziwa historia Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

148 Świadek zła, czyli wołanie o etykę Dariusz Kowalczyk SJ

152 Klucze do krainy PRL Krzysztof Kosiński

158 Miejsce przy oknie
Miłosz przepytywany Julia Hartwig

161 Zmarli

164 Nasze pytania do Niego
Kto zgrzeszył, on, czy jego rodzice? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

165 A jednak Alojzy... Ludmiła Grygiel

165 List otwarty do prof. Leona Kieresa Prezydium KRKŚ