Wiosna 2024, nr 1

Zamów

520

Luty 2002

Czyja jest Polska?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 2002

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Eurotożsamość Zbigniew Nosowski

6 Triumf przeciętności Jacek Borkowicz

Czyja jest Polska?

10 Czyja jest Polska? Tomasz Wiścicki

21 Droga do przegranej Jakub Karpiński

27 Polskie „biesy”?
dyskusja Inka Słodkowska, Andrzej Friszke, Tomasz Wiścicki

40 O, Ty mój baroku Janusz Szuber

41 Krótka historia długiej przyjaźni
Na 95. urodziny
o. Tadeusza Fedorowicza
i prof. Stefana Swieżawskiego Anna Karoń-Ostrowska

51 Człowiek sprzeciwu i pojednania ks. Michał Czajkowski

59 Widok z Manhattanu
Amerykański patriotyzm Joanna Skawińska

62 Księża i świeccy
– razem czy osobno
ankieta

86 Dziewczynka w żółtych rajstopach w śląskim kościele, Nymphenburg, Teodycea, Monachium ks. Jerzy Szymik

Polemiki

89 To nie była nieliczna grupa Tomasz Strzembosz

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

100 O polskim stalinizmie – polemicznie Dariusz Jarosz

POLACY I ICH SĄSIEDZI

113 Islam a cywilizacja łacińska Zdzisław Bielecki

115 Uwaga na Wschód
Kolejne poważne ostrzeżenie Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

119 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

129 Harry, Frodo i Jezus Chrystus ks. Jacek Dunin-Borkowski

132 Miłość nienamalowana Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

135 Poranionym przez życie ks. Michał Czajkowski

141 W ruchomym salonie Jacek Łukasiewicz

145 Hasło: Leśmian Wojciech Kaliszewski

147 Do czytania poleca Zbigniew Nosowski

152 Miejsce przy oknie
W Brukseli Julia Hartwig

155 Zmarli

159 Nasze pytania do Niego
Panie, gdzie mieszkasz? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

160 Nie z lęku przed Niemcami Ryszard Tyndorf

164 Jak zmienić tekst w mszale? Ewa Unger

165 Wyróżnienie UCIP
dla Aldony Piekarskiej