Wiosna 2024, nr 1

Zamów

514

Sierpień 2001

Żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o Żydach

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 2001

PISANE NA GORĄCO

3 10 lipca w Jedwabnem Andrzej Friszke

5 Dziennikarze czy śledczy? Tomasz Wiścicki

10 Akt odwagi Katarzyna Jabłońska

Żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o Żydach

12 Pięć dni, które zmienią historię Ukrainy Marcin Przeciszewski

16 Odkrycie Ukrainy Jerzy Kłoczowski

21 Biały żaglowiec nadziei Myrosław Marynowycz

28 W rodzinie cywilizowanych narodów Mykoła Riabczuk, Leonid Finberg, Andrij Pawłyszyn

33 Papież we Lwowie: uzdrawianie ran Cezary Gawryś

44 Widziane z bliska Grzegorz Dobroczyński SJ

52 Elegia lubelska. Sąsiadowanie. Nawroty Julia Hartwig

56 Dabru emet. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa

59 Mamy szukać wspólnoty Władysław Bartoszewski

65 Dlaczego deklaracja „Dabru emet” jest potrzebna Żydom David Novak

78 Dlaczego deklaracja „Dabru emet” jest potrzebna chrześcijanom ks. Michał Czajkowski

87 Dialog żydowsko-chrześcijański – jak długo jeszcze w cieniu Zagłady? Irving Greenberg

96 Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? - dyskusja Helena Datner, Stanisław Krajewski, ks. Romuald Weksler-Waszkinel, Zbigniew Nosowski

114 R.W. słucha z taśmy głosu umarłego Poety Radosław Wiśniewski

116 Dobro dzieci to dobro Kościoła Jacek Borkowicz

122 List rzecznika Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego

125 Jeden świat, jeden mózg
Realny człowiek wirtualny Piotr Wojciechowski

Polemiki

130 „Oni” i „my” Izrael Gutman

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

139 „Zawężona represja”. Co robić z Komitetem Obrony Robotników?

POLACY I ICH SĄSIEDZI

151 Uwaga na Wschód
Wakacyjny remanent Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

156 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

166 Czy tam w górze ktoś jest? Malwina Głowacka

170 Karnawał tożsamości Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

174 Poezja jako traktat teologiczny ks. Jerzy Szymik

180 Żart, mądrość i wzruszenie Ryszard Matuszewski

186 Historia wzajemnych relacji ks. Grzegorz Ignatowski

191 Żydowskie losy z polskimi w tle Bohdan Skaradziński

197 Zmarli

200 Miejsce przy oknie
Herbert po trzech latach Julia Hartwig

Listy do redakcji

203 Do Księdza Jerzego Bajdy Abraham Cykiert