Wiosna 2024, nr 1

Zamów

517

Listopad 2001

Po co nam państwo?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 2001

PISANE NA GORĄCO

3 O co walczymy Jacek Borkowicz

5 Inna twarz islamu i chrześcijaństwa Józef Majewski

7 Nike bez piór Andrzej Sulikowski

Po co nam państwo?

11 Chaos ujęty w ramy – dyskusja Joanna Kurczewska, Antoni Kamiński, Miłowit Kuniński, Jerzy Szacki

27 Między marzeniem a rozczarowaniem Andrzej Friszke

42 Rzeczpospolita Polaków czy państwo polityków Dariusz Gawin

49 Państwo jest dobrem, za które oddałbym życie – rozmowa Leon Kieres, Andrzej Friszke

62 Leta. ***. Inne pytania Ludmiła Marjańska

64 W pół drogi do Ziemi Obiecanej? Tomasz Żukowski

76 Niech porządzą inni... Tomasz Wiścicki

84 Kuchnia polska Tomasz Wiścicki

91 Jeden świat, jeden mózg
Jechać do Czerska Piotr Wojciechowski

95 Wiersze Zbigniew Kresowaty

99 Ksiądz Andrzej Marek Skwarnicki

POLACY I ICH SĄSIEDZI

102 Życie codzienne na Białorusi Galina i Ryszard Obarscy

110 Uwaga na Wschód
Moja lwowska trema Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

114 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

124 O trzech sposobach słuchania muzyki Bohdan Pociej

127 Jutro będzie kino? Katarzyna Jabłońska

132 Portret w ciemnym wnętrzu Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

136 Co się stało z polską młodzieżą? Krzysztof Kosiński

145 Ekspresyjna historia filozofii rosyjskiej Marek Styczyński

150 Światło ikony Izabela Trzcińska

154 Do czytania poleca Andrzej Friszke

158 Noty

160 Miejsce przy oknie
Czy dzisiaj Norwid jest już nasz? Julia Hartwig

163 Zmarli