Wiosna 2024, nr 1

Zamów

513

Lipiec 2001

Mistyka codzienności

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 2001

PISANE NA GORĄCO

3 Krok do nowego soboru? Józef Majewski

5 Oczyszczanie pamięci i sumień Zbigniew Nosowski

9 Yad Vashem i freski Schultza Cezary Gawryś

11 Bezrobotnych zawsze mieć będziecie... Tomasz Wiścicki

Mistyka codzienności

16 Mistyka codzienności Zbigniew Nosowski

25 Jestem uczennicą mego dziecka Magdalena Węglewska

33 Między dziecięcym łóżeczkiem a dogmatem Józef Majewski

44 Najpotężniejsza forma działania.
Modlitwa w życiu i misji katolików świeckich Ludmiła Grygiel

56 Rewolujcja wiary.
Katolicki laikat w świetle Soboru bp Stanisław Ryłko

71 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

73 Mały Lebiediew 2001 Jerzy Sosnowski

86 Ekspostkatolik ks. Andrzej Luter

89 Wiersze Sebastian Moryń

90 Wielkie reformy, wielkie kłopoty?-dyskusja Elżbieta Hibner, Anna Radziwiłł, Wisła Surażska, Katarzyna Tymowska

110 Wiersze Ryszard Żółtaniecki

111 Droga Pawła Hertza przez ten świat Zygmunt Kubiak

119 Jeden świat, jeden mózg
Nic z tego? Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

123 „Kler nie zaostrza sytuacji”
Grudzień 1970 w dokumentach Dep. IV MSW Jerzy Eisler

POLACY I ICH SĄSIEDZI

137 Uwaga na Wschód
Sława i chwała Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

142 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

155 Totalne dzieło sztuki Bohdan Pociej

160 Lustro na manowcach Magda Raczyńska

163 Złoty most Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

170 Zrozumieć Papieża od wewnątrz Anna Karoń-Ostrowska

178 Poezja i podróż Anna Nasiłowska

180 Cheryby, trony, panowania Piotr Wojciechowski

183 Litewski punkt widzenia Paweł Kowal

187 Noty

191 Zmarli

195 Miejsce przy oknie
Wygnanie Julia Hartwig

Listy do redakcji

199 Kto zabije, poniesie śmierć? Tadeusz Mahrburg

201 Owoce nihilizmu Ryszard Częstochowski

201 Szkoła: krajobraz po rewolucji Włodzimierz Zielicz