Wiosna 2024, nr 1

Zamów

512

Czerwiec 2001

Wielkie reformy, wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 2001

PISANE NA GORĄCO

3 Uzdrowić dialog Józef Majewski

6 Polska a Polonia Andrzej Friszke

8 Zjednoczeni wokół słabych Marcin Przeciszewski

Od redakcji

13 Od redakcji

Wielkie reformy, wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania

14 Wielka decentralizacja Przemysław Fenrych, Włodzimierz Puzyna

29 Szkoła: krajobraz po rewolucji Piotr Legutko

43 Po co nam to było Elżbieta Cichocka

51 Skazani na reformę Paweł Siennicki

66 Wiersze Joanna Pollakówna

68 W perspektywie sumienia Zbigniew Nosowski

78 Chrystus w zgliszczach stodoły ks. Wojciech Lemański

86 Przeprosić – ale kogo? Aleksander Klugman

Polemiki

92 Panu Prof. Gutmanowi do sztambucha Tomasz Strzembosz

98 Wiersze Maciek Młodawski

100 Jeden świat, jeden mózg
Świat chcebyć napisany Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

106 Upalny czerwiec 1976 Marcin Zaremba

POLACY I ICH SĄSIEDZI

120 Litwa na drodze do europejskości Tomasz Teluk

127 Uwaga na Wschód
Sołżenicyn z dwojakim morałem Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

132 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

145 O podobieństwie i różnicy Magda Raczyńska

152 Flaubert i filodendron Marzenna Guzowska

156 Wszystko, co jest teatrem Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

0 Do czytania polecają ks. Andrzej Luter, Jacek Borkowicz

159 Rozrachunek Wojciech Kaliszewski

162 Papieska rewolucja Józef Majewski

169 Galicja trójnarodowa Michał Horoszewicz

175 Globalny rynek: czy ma granice? Anna Rokosz

187 Zmarli

191 Miejsce przy oknie
Mała szkodliwość społeczna Julia Hartwig

Listy do redakcji

194 „Zgrzeszyłem wobec Pana”... Kamila Mielnik

195 Dobro jest silniejsze od zła Halina Birenbaum

196 Listy antypogromowe z 1881 roku Krzysztof Lewalski

197 Sprostowanie Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”

198 Oświadczenie Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów