Wspieraj | Tygodnik Powszechny

Zima 2023, nr 4

Zamów

507

Styczeń 2001

Drogi i bezdroża współczesnej humanistyki

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2001

PISANE NA GORĄCO

3 Jaką miarą mierzyć człowieka Zbigniew Nosowski

6 Drugi oddech kultury Piotr Wojciechowski

10 Za droga Opatrzność Jacek Borkowicz

13 Kongres ruchów czy dla ruchów? Marek Robak

17 Warszawa, Nicea, Szczecin Wojciech Wieczorek

19 Albo bardzo dobrze, albo bardzo źle Tomasz Wiścicki

Od redakcji

23 Od redakcji

Drogi i bezdroża współczesnej humanistyki

24 Humanitas – zapomniana cnota humanistyki? Elżbieta Wolicka

40 Sposób na życie
dyskusja Jadwiga Puzynina, Barbara Skarga, Andrzej Borowski, Anna Karoń-Ostrowska

48 Kanon, czyli bunt Piotr Śliwiński

55 Humanistyka jako wzór całości Wojciech Kaliszewski

59 Wybuch konkurencji Jacek Karnowski

69 Czy potrzebujemy jeszcze autorytetów.
Relacje mistrz-uczeń we współczesnym świecie Krzysztof Kosiński

85 Upokarzająca sytuacja Agata Bielik-Robson

89 Wiersze Wojciech Wencel

93 Szukanie Prawosławia w nie-prawosławiu
Sergiusza Bułgakowa stosunek do protestantyzmu Tomasz Terlikowski

102 Wiersze ks. Janusz A. Kobierski

106 Jeden świat, jeden mózg
Chyba niczego? Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

111 Z dziejów prasy podziemnej 1946 Tomasz Balbus

POLACY I ICH SĄSIEDZI

127 Czy Polacy skrzywdzili Niemców?
Dyskusja wokół książki Helgi Hirsch Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Janusz Reiter, Jacek Borkowicz, Andrzej Friszke

141 Kronika ukraińska

146 Uwaga na wschód
Czy możliwe jest u nas lobby ukraińskie? Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

151 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

164 Między oczekiwaniem a spełnieniem Magdalena Lebecka

170 Czekając na cud Aleksandra Rembowska

174 Obrazy pokolenia Marzenna Guzowska

176 Święte postaci patrzą Michał Płoski

NAD KSIĄŻKAMI

179 Elegia do pokuty mającego się Konstatny Pieńkosz

182 Rzeczy i obrazy Wojciech Kaliszewski

186 Prawdy niechciane Sławomir Buryła

194 Żydzi i groch z kapustą Michał Kurkiewicz

Prenumerata

Znaki harmonii. Creatio continua IV

W dniach 1-2 grudnia w Krakowie odbędzie się konferencja Creatio continua IV o szukaniu znaków harmonii: w ekologii, ekonomii, (geo)polityce i duchowości. „Więź” jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej