Wiosna 2024, nr 1

Zamów

506

Grudzień 2000

Koniec, który jest początkiem

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 2000

PISANE NA GORĄCO

5 Granice obowiązku Agnieszka Magdziak-Miszewska

6 Rabin uhonorowany Stanisław Krajewski

8 Prawda (historyczna) na świeczniku Zbigniew Nosowski

10 Impas Tomasz Wiścicki

Od redakcji

15 Od redakcji

Koniec, który jest początkiem

16 Czy personalizm może przestać istnieć? Tadeusz Mazowiecki

18 Rzeczywistość odzyskiwana
Emmanuel Mounier a polskie doświadczenie wychodzenia z totalitaryzmu Cezary Gawryś

25 Wiersze Julia Hartwig

27 Prorok i narrator ks. Andrzej Luter

37 Wiersze Wojciech Kawiński

42 Fizyka nie bada tamtego świata
rozmowa ks. Michał Heller, Jacek Borkowicz

49 Osobliwość początku i końca
rozmowa Ireneusz Kania, Jacek Borkowicz

56 Pociecha Paruzji Zbigniew Danielewicz

65 Za zasłoną końca Józef Majewski

75 Koło czy prosta?
Reinkarnacja a chrześcijaństwo ks. Henryk Seweryniak

83 Milenarystyczna ucieczka Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

93 Przewodnik z Patmos Rafał Lewandowski

101 Wiara i czytanie świata
O trzeciej tajemnicy fatimskiej ks. Tomasz Węcławski

105 Jeden świat, jeden mózg
Książka w dłoniach siostry Łucji Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

110 Memoriał z Waszyngtonu
O układach wschodnich 1970
Wstęp Andrzej Friszke Zbigniew Stypułkowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

134 Uwaga na Wschód
Ukraiński fenomen i ponura rzeczywistość Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

139 Zrozumieć reakcje prawosławnych braci Eleni Fotiju

149 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

163 Książki na placu publicznym Henryk Woźniakowski

166 Oczarowanie, rozczarowanie Grzegorz Michalski

169 Jak milowe słupy Marzenna Guzowska

172 Między sakramentem a widowiskiem Dariusz Kosiński

178 Uwiedzeni przez von Triera Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

184 Poeta z niebieskiego domu
Szkic do portretu Tomasa Tranströmera Wojciech Kaliszewski

190 Czyściec oczyszczony Zbigniew Danielewicz

194 Gdański Sierpień po 20 latach Bartosz Kaliski

197 Do czytania polecają Zbigniew Nosowski, Tomasz Wiścicki

210 Noty

215 Zmarli

Listy do redakcji

219 Młodzież z Wilna