Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

505

Listopad 2000

Niemcy wschodnie – kraj nieznany

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 2000

PISANE NA GORĄCO

3 Nierównowaga Tomasz Wiścicki

7 Palestyński węzeł Jacek Borkowicz

8 Jugosławia bez Miloševicia Andrzej Zadora

10 Pielgrzym Gao Xingjian Lidia Kasarełło

Od redakcji

13 Od redakcji

Niemcy wschodnie - kraj nieznany

14 Dwie twarze NRD Kazimierz Wóycicki

24 Jak żywotne jest chrześcijaństwo między Łabą a Odrą? Theo Mechtenberg

36 Niemcy Wschodni: dziesięć lat po zjednoczeniu Ludwig Mehlhorn

42 Teatr wschodnioniemiecki Franka Castorfa Malwina Głowacka

47 Wiersze Andrzej Drozd

50 Taśmy prawdy Zbigniew Nosowski

62 Trudne dziedzictwo Andrzej Grajewski

65 Czy wiedza jest tylko w archiwach? Inka Słodkowska

72 Dopomóc
O reformie opieki zastępczej Marek Andrzejewski

83 Wiersze Franciszek Kamecki

86 Listy Zbigniewa Herberta do Bolesława Taborskiego
(w relacji adresata)

112 Na pożegnanie Jerzego Giedroycia Andrzej Friszke

117 Był Has, nie było nas... Piotr Wojciechowski

Polemiki

122 Czy substytucja jest pseudoteologią? ks. Henryk Witczyk

132 Tak, substytucja jest pseudoteologią ks. Michał Czajkowski

139 Jeden świat, jeden mózg
Wino, radość człowieka Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

145 Polacy a początki zjednoczonej Europy Stanisław J. Rostworowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

158 Pasterz na białoruskich niwach
rozmowa ks. Józef Pietruszka, Galina i Ryszard Obarscy

167 Kronika niemiecka

170 Uwaga na Wschód
Jakie przesłanie na XXI wiek? Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

175 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

187 Bilans. XXV Festiwal Polskich Filmów Fabularnych – Gdynia 19-25 września 2000 r. Katarzyna Jabłońska

193 Inne ogrody Marzenna Guzowska

195 Wokół Bacha Bohdan Pociej

199 Sybir ku pamięci Jacek Borkowicz

NAD KSIĄŻKAMI

202 „To”, czyli niepojęte Jacek Łukasiewicz

207 Laboratorium „Kultury” Rafał Habielski

211 Migawkowa historia PRL Krzysztof Kosiński

216 Teologia polskiego prawosławia Marek Melnyk

220 Noty

222 Zmarli

226 Jego pytania do nas
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

227 Władysław Bartoszewski