Wiosna 2024, nr 1

Zamów

500

Czerwiec 2000

Ta dzisiejsza młodzież…

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 2000

PISANE NA GORĄCO

3 Ekumenizm męczeństwa Józef Majewski

5 Miłosierdzie Boże dla każdego Cezary Gawryś

7 Sens Katynia Jacek Borkowicz

9 Żydzi i Polacy w Marszu Żywych Agnieszka Magdziak-Miszewska

11 Polska-Niemcy: koniec alibi Piotr Buras

13 Chora wyobraźnia? Tomasz Wiścicki

Od redakcji

15 Od redakcji

Ta dzisiejsza młodzież...

16 Upadek religii czy czas odrodzenia?
Chrześcijaństwo w świecie i w Polsce XX wieku Jerzy Kłoczowski

29 Emmanuel Mounier po latach Wojciech Wieczorek

34 Polowanie na Don Kichota Andrzej Mandalian

36 Jubileusz, Rok Święty
rozmowa Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki

50 Chrześcijaństwo to nie tylko dusze ks. Henryk Seweryniak

57 Wiersze Andrzej Szmidt

60 Pokolenie 2000 nie istnieje
rozmowa Paweł Głowacki, Wojciech Jędrzejewski OP, Krzysztof Koseła, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Inka Słodkowska

70 Jest ja, ale mnie nie ma
Filmowy portret młodego pokolenia Katarzyna Jabłońska

85 Ciemne drogi wolności Cezary Żechowski

95 Z biedy w przyszłość
Drogi i wybory młodych ludzi Elżbieta Tarkowska

104 Wiersze Elżbieta Jarmulska

105 Pokolenie bez historii? Joanna Sarnecka-Drużycka

114 Miasto migrantów Karolina Chrząstek

122 Nie tylko kariera Filip Gawryś

127 Przystanek Młodzież
rozmowa Jerzy Owsiak, Zbigniew Nosowski

144 Księża i świeccy – razem czy osobno?
(ankieta)

145 Jeden świat, jeden mózg
Śmierć, przegrana sprawa? Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

151 Czerwcowy przełom
Wybory 4 czerwca 1989 roku – kampania i wyniki Antoni Dudek

POLACY I ICH SĄSIEDZI

167 Irina Iłowajskaja-Alberti (1924-2000) Ludmiła Grygiel

175 Kronika ukraińska

179 Uwaga na Wschód
Skrzypkowie na dachach wieżowców Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

185 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

196 Fotografie jak pacierze Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

199 Tulipan i życie wieczne ks. Andrzej Luter

201 Ukraińska myśl narodowa Grzegorz Motyka

204 Niewygasły świat Adam Hlebowicz

207 Do czytania polecają Wojciech Kaliszewski, Piotr Wojciechowski

215 Noty

221 Zmarli

226 Jego pytania do nas
Czy myślisz, że nie mógłbyś poprosić Ojca mego... Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

227 List otwarty do Marka Edelmana