Wiosna 2024, nr 1

Zamów

498

Kwiecień 2000

Czy w Polsce możliwe jest pojednanie?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2000

PISANE NA GORĄCO

5 Ciemna i jasna strona Kościoła Cezary Gawryś

8 Do źródeł Wiesław Celiński

10 Milenijna parabola Wojciech Wieczorek

11 Gra Rosją Agnieszka Magdziak-Miszewska

13 Zakaz, który jest szansą Tomasz Wiścicki

16 Przedobrzona ustawa Jacek Borkowicz

Od redakcji

18 Od redakcji

Czy w Polsce możliwe jest pojednanie?

19 Miłujcie nieprzyjacioły wasze... po komunizmie
rozmowa Jacek Salij OP, Zbigniew Nosowski

31 Czy SLD jest normalną partią polityczną?
(ankieta)

72 Czy w Polsce możliwe jest pojednanie?
dyskusja Mirosław Czech, Bronisław Komorowski, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Siemiątkowski, Agnieszka Magdziak-Miszewska

87 Wiersze Mieczysława Buczkówna

89 Polacy i Żydzi: stereotypy jak zaraza Marcin Kula

98 Misja dzieci Abrahama ks. Grzegorz Ignatowski

108 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

110 Jeden świat, jeden mózg
Melancholia karnawału i radość popielca Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

115 Droga do Okrągłego Stołu Andrzej Friszke

POLACY I ICH SĄSIEDZI

137 Czy Polsce potrzebna jest upowska Norymberga?
Nad książkami Wiktora Poliszczuka Tomasz Stryjek

152 Kronika niemiecka

156 Uwaga na Wschód
Na tropach pardwy, bielaka i Łupaszki Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

160 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

173 Skarga Alcesta i Celimeny Malwina Głowacka

175 Cztery pory miłości Katarzyna Jabłońska

178 Zewsząd do Paryża Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

182 Przewodnik dla Żyda-Polaka Jacek Borkowicz

186 Patronka z Północy Elżbieta Adamiak

191 Kamienna mowa Karpowicza Wojciech Kaliszewski

197 Muzyka zamiast chaosu Krzysztof Kosiński

202 Do czytania polecają Andrzej Friszke, Paweł Kądziela

212 Zmarli

FAKTY I KOMENTARZE

216 Od Japonii po Brazylię Ryszard Wasita

221 Żadną miarą nie odrzuceni! Krystian Chmielewski

224 Jego pytania do nas
Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?...Śpicie jeszcze i odpoczywacie? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

225 W sprawie „Europy Ojczyzn” Anna Tatarkiewicz

226 Społeczeństwo wirtualne – wybór należy do ciebie Adam F. Baran