Wiosna 2024, nr 1

Zamów

495

Styczeń 2000

Jaki kościół pojednany w XXI wieku?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2000

PISANE NA GORĄCO

3 Niska szkodliwość społeczna... Andrzej Friszke

6 Widowisko Tomasz Wiścicki

9 Stosunki specjalne i uprzywilejowane Magdalena Jarecka

11 Wolność czy braterstwo Jacek Borkowicz

Jaki kościół pojednany w XXI wieku?

13 Jaki Kościół pojednany w XXI wieku?

14 Ku pełni prawdy, czyli po co nam ekumenizm Stanisław C. Napiórkowski OFMConv.

24 Biblijne orędzie pojednania dzisiaj ks. Michał Czajkowski

36 Wdrapujemy się na szczyt
rozmowa abp Alfons Nossol, Józef Majewski, Zbigniew Nosowski

47 Deklaracja o usprawiedliwieniu – i co dalej? ks. Alfons Skowronek

58 Jedność widziana przez mgłę, czyli o niektórych osiągnięciach dialogów ekumenicznych Józef Majewski

74 Prymat nie musi dzielić
Nad książką Oliviera Clémenta „Rzym inaczej. Prawosławny wobec papiestwa” Jarosław Makowski

82 Zdjęcia rodzinne, czyli modele Kościoła pojednanego ks. Krzysztof Różański

93 Taizé – ekumeniczna nadzieja dla Kościoła XXI wieku? ks. Paweł Deskur

102 Wiersze Wojciech Kawiński

105 Jeden świat, jeden mózg
Voodoo i „Wiadomości Literackie” Piotr Wojciechowski

110 Wiersze Stanisław Stanik

Polemiki

111 Dorośli do zrozumienia? Tadeusz Witkowski

120 Wiersze Sławomir Mrugowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

123 Weryfikacja – czyli szukam uczciwej pracy
Środowisko dziennikarskie w latach 1980-1981 Maciej Łukasiewicz

POLACY I ICH SĄSIEDZI

138 Ostateczne losy kultury
Rosyjscy myśliciele religijni o Apokalipsie, Nowym Jeruzalem i człowieku ks. Włodzimierz Aleksiejew

150 Uwaga na Wschód
Ziemia Święta a ziemie zwyczajne Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

157 Wolałem katolicyzm
rozmowa Jusuf Sag, Andrzej Talaga

161 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

174 Odpowiedzi Marzenna Guzowska

177 Japońskie , czyli o możliwościach teatru Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

181 Jeden z was mnie zdradzi... Krzysztof Mądel SJ

183 Trudne chwile dojrzewania Wojciech Kaliszewski

188 Katolicy w NRD wobec Polski Wojciech Wieczorek

190 Odmienność kryzysów Paweł Sowiński

197 Do czytania polecają Zbigniew Nosowski, Andrzej Friszke

206 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

208 500-lecie urodzin Łaskiego Jacek Borkowicz

210 Ateńczycy w Jarosławiu Kazimiera Derkaczewska

214 Zmarli

219 Jego pytania do nas
Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Małgorzata Borkowska OSB