Wiosna 2024, nr 1

Zamów

493

Listopad 1999

Społeczeństwo wirtualne?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Nobel dla Grassa Wojciech Kaliszewski

5 Nowe patronki Starego Kontynentu Józef Majewski

7 Charyzmaty i profesionalizm Cezary Gawryś

9 W Kościele jak w wojsku? Jacek Borkowicz

Społeczeństwo wirtualne?

12 Społeczeństwo wirtualne?

13 Anioł z Krzemowej Doliny Piotr Wojciechowski

21 Moralność internetu? Marek Robak

33 Telewizja cyfrowa: tysiąc programów i nic do oglądania?
rozmowa Adam Brodziak, Tomasz Wiścicki

47 Na żywo Katarzyna Jabłońska

53 Sztuczne piekła, sztuczne raje Cezary Żechowski

62 Polskie dzieci i telewizja Filip Gawryś

67 Wiersze Piotr Mitzner

69 Tratwą na archipelag nadziei Leszek Wołosiuk

78 Bóg mnie poskromił
rozmowa Grzegorz Wacław „Dziki”, Iwona Rudol

90 Jeden świat, jeden mózg
Księgi plemienne Piotr Wojciechowski

94 Podróż do kresu rozumu Piotr Skórzyński

101 Wiersze Jorge Luis Borges

103 Historia bandyctwa we wsi Borsuki od czasów najdawniejszych Antoni Sułek

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

110 W deklu i z rapierem
Zarys dziejów polskich korporacji akademickich Aleksander Gubrynowicz

POLACY I ICH SĄSIEDZI

132 Mój wujek
Próba szkicu o „całkiem normalnym sprawcy” Doris Fürstenberg

143 Powiśle
Notatki białorusko-polskie Siemion Bukczyn

157 Kronika niemiecka

160 Uwaga na Wschód
Białoruska pętla Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

166 Finanse Kościoła w państwach Unii Europejskiej ks. Piotr Mazurkiewicz

175 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

190 Powrót do domu Katarzyna Jabłońska

195 Świetlisty spodek i skórka brzoskwini Marzenna Guzowska

199 Święta marionetka Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

201 Poetycka precyzja Wojciech Kaliszewski

205 Przeczuwanie całości Iwona Smolka

209 Święta niewiedza i demon z lustra Jacek Borkowicz

213 Zmarli

217 Jego pytania do nas
Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Małgorzata Borkowska OSB

218 Sympozjum naukowe „Człowiek • nauka • wiara”