Wiosna 2024, nr 1

Zamów

492

Październik 1999

Mapa intelektualna polskiego katolicyzmu

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Niewierzący i biskupi Zbigniew Nosowski

5 Szary, popękany chleb dożynkowy Wiesław Celiński

7 Pytania bez odpowiedzi Tomasz Wiścicki

9 Wilno, Polacy i komunizm Jacek Borkowicz

12 Yad Vashem w Warszawie Wojciech Wieczorek

Mapa intelektualna polskiego katolicyzmu

14 Szkicując mapę intelektualną

15 Polski katolicyzm w dobie globalizacji ks. Dariusz Oko

28 Teologia między Odrą a Bugiem
Kilka pytań o stan teologii polskiej w czasie przełomu Elżbieta Adamiak, Józef Majewski

47 Stan kształcenia teologicznego w Polsce Michał Wojciechowski

53 Nie chcemy być monopolistą
rozmowa ks. prof. Andrzej Szostek, Więź

60 Drugi uniwersytet Warszawy
rozmowa ks. prof. Roman Bartnicki, Więź

66 Odrabianie wielkich zaległości
rozmowa bp Tadeusz Pieronek, Więź

73 Zaproszenie do współmyślenia
O filozofii ks. Józefa Tischnera Witold P. Glinkowski

82 Myślenie nie mieszczące się w dychotomiach
O książce o. Macieja Zięby Tomasz Wiścicki

92 Duszpasterstwo akademickie wobec nowych wyzwań ks. Adam Przybecki

104 Wiersze Ludmiła Marjańska

107 Cały świat odwiedza księdza Popiełuszkę ks. Jan Sochoń

117 Wiersze Łukasz Perkowski

120 Jeden świat, jeden mózg
Dzieci szczęścia, dzieci Opatrzności Piotr Wojciechowski

Polemiki

125 Książka straconej szansy Aleksander Gubrynowicz

131 Prawda, tylko prawda, cała prawda Anna Tatarkiewicz

135 Polonijne stereotypy Bohdan W. Oppenheim

141 W przyjaźni można sobie wiele wyznać Halina Birenbaum

POLACY I ICH SĄSIEDZI

145 Pani Helena i Persy Wojciech Górecki

155 Uwaga na Wschód
A na Wschodzie bez zmian Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

159 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

172 Jak do teatru, to przede wszystkim w Warszawie Malwina Głowacka

175 Awers i rewers Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

179 Teologia w sieci Robert M. Rynkowski

183 Internetowa przygoda z Jezusem Marek Robak

192 Radość czytania Stanisław Wolsza

194 Milczenie poety Wojciech Kaliszewski

200 Świadek stulecia Krzysztof Tarka

203 Opozycja w NRD Wojciech Wieczorek

207 Noty

210 Zmarli

214 Jego pytania do nas
Czyj jest ten obraz i napis? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

215 Ukształtował mnie dom rodzinny Wincenty Mazurkiewicz

215 Polacy i Żydzi w Ameryce Andrzej Korboński

217 Ks. Zygmunt Trószyński – „Apostoł Marymontu” Krzysztof Wojtkowski