Wiosna 2024, nr 1

Zamów

491

Wrzesień 1999

Zagubiona cnota honoru

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Diabelski młyn Wojciech Wieczorek

5 Interes państwa, interes rodziny Agnieszka Magdziak-Miszewska

7 Logiczne i sprawiedliwe Tomasz Wiścicki

9 Oliwkowy Hamlet Jacek Borkowicz

Od redakcji

11 Od redakcji

Zagubiona cnota honoru

12 Sześćdziesiąt lat przygody z Polską
rozmowa Jan Nowak-Jeziorański, Agnieszka Magdziak-Miszewska

20 Zagubiona cnota honoru
(ankieta) Anna Radziwiłł, Marcin Kula, Zdzisław Najder, bp Alojzy Orszulik, Adam Strzembosz

40 O honorze w języku i nie tylko Jadwiga Puzynina

48 Honor nastolatka Wojciech Jędrzejewski OP

51 Honor w czasach ponowoczesnych Tomasz Łubieński

54 Wiersze Marian Grześczak

56 Polska elita polityczna Andrzej Kojder

68 Dorośli do pojednania Bohdan W. Oppenheim

78 Trzy reformy oświaty Grzegorz Pyszczek

85 Znawca dusz. Władysław Lech Terlecki (1939-1999) Janusz Maciejewski

92 Wiersze Andrzej Szmidt

95 Bilans XX wieku
Kresy – pojęcie historyczne i emocjonalne Hanna Dylągowa

Polemiki

102 Naród w stadium zaczynu Paweł Przeciszewski

111 Zapraszająca obecność Larysa Stegienko

115 Wiersze Agnieszka Lisak

117 Jeden świat, jeden mózg
Powrót do miasta Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

122 Spotkanie z komunizmem
Państwo a Kościół na Pomorzu Zachodnim 1945-1956 Krzysztof Kowalczyk

POLACY I ICH SĄSIEDZI

140 A jednak się kręci
Rok rządów koalicji SPD/Zieloni w Niemczech Marek A. Cichocki

148 Kronika ukraińska

155 Uwaga na Wschód
Ruskie serce i rozum Bohdan Skaradziński

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

173 Kronika słowacka Andrzej Grajewski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

160 Kronika religijna

173 W zgodzie z naturą ks. Leon Kantorski

PEJZAŻ KULTURALNY

176 Ewangelia według George'a i Boboli Larysa Stegienko

179 Harmonia natury, piękno tworzenia Izabela Żak

NAD KSIĄŻKAMI

183 Ostatni epigramat Piotr Matywiecki

187 Słowa i rzeczy Wojciech Kaliszewski

193 Dwa mesjanizmy, czyli „zimna wojna” Krzysztof Kosiński

199 Zmarli

203 Jego pytania do nas
Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Małgorzata Borkowska OSB