Wiosna 2024, nr 1

Zamów

490

Sierpień 1999

Ale nam się wydarzyło…

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Protesty i władza Tomasz Wiścicki

5 Co zrobić z tym zwycięstwem? Jacek Borkowicz

Ale nam się wydarzyło...

0 Błogosławieni...

7 Ubodzy w duchu Zygmunt Kubiak

9 Którzy płaczą Krystyna Konarska-Łosiowa

10 Cisi Anna Świderkówna

11 Sprawiedliwości spragnieni, za sprawiedliwość cierpiący Krzysztof Piesiewicz

13 Miłosierni Stanisław Rodziński

17 Czyści sercem Elżbieta Wolicka

19 Którzy wprowadzają pokój Cezary Gawryś

22 Znaki mądre jak słowa Piotr Wojciechowski

30 Ale nam się wydarzyło... Tadeusz Mazowiecki

34 Rekolekcje narodowe Andrzej Friszke

41 Stary człowiek i cierpienie Józef Majewski

51 Lekcja Kościoła Zbigniew Nosowski

63 W pół drogi Agnieszka Magdziak-Miszewska

69 Między władzą a solidarnością Inka Słodkowska

81 Patriotyzm jako inwestycja Jacek Borkowicz

84 „Zaczynamy oczywiście od Papieża”
Papieska pielgrzymka w mediach Tomasz Wiścicki

92 Wiersze ks. Jerzy Szymik

95 Kościół czasem bardzo boli
rozmowa abp Damian Zimoń, Cezary Gawryś, Ireneusz Cieślik

108 Wiersze Bogusław Kierc

111 Jeden świat, jeden mózg
Kicz prostaczków, elity kiczu Piotr Wojciechowski

Polemiki

115 Czy wszystkie polskie kościoły przestają śpiewać? Tomasz Maria Dąbek OSB

POLACY I ICH SĄSIEDZI

122 Obrazki z kraju prawosławnych Rzymian Jacek Borkowicz

145 Czas jako ikona wieczności
Ikoniczne rozumienie czasu w teologii Starej Rusi ks. Włodzimierz Aleksiejew

153 Czy Polsce potrzebna jest polityka kaukaska? Maria Przełomiec

159 Uwaga na Wschód
Mija sześćdziesiąt lat... Bohdan Skaradziński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

164 Papież na cenzurowanym Franciszek Szpor

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

178 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

192 Plastyczny żywioł Marzenna Guzowska

194 Wieczny Czyściec Malwina Głowacka

196 Bez makijażu Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

204 Zobaczone i ofiarowane Iwona Smolka

208 Powrót nadziei Wojciech Kaliszewski

212 Imperium tragiczne Grzegorz Zackiewicz

218 Dlaczego wiara jest niezbędna? Piotr Krasucki

221 Zmarli

225 Jego pytania do nas
Czy nigdy nie czytaliście...? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

226 Polacy w Niemczech ks. Henryk Kuczera