Wiosna 2024, nr 1

Zamów

489

Lipiec 1999

Polaci i Żydzi w upiornej dekadzie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1999

Polaci i Żydzi w upiornej dekadzie

4 Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie
dyskusja Włodzimierz Borodziej, Helena Datner, Andrzej Friszke, Jacek Borkowicz, Dariusz Stola

23 Żydzi w szkolnych podręcznikach Andrzej Friszke

37 Książka, którą czyta się bez przyjemności Łukasz Słotwiński

39 Prawdziwi Żydzi, upiorni Polacy Joanna Sarnecka-Drużycka

41 Pokonać stereotyp Dominik Lau

44 W poszukiwaniu języka pamięci Piotr Buras

50 Jesteśmy ignorantami Anna Miszewska

53 Polacy i Żydzi w Ameryce. Między szkołą uczuć a szkołą myślenia Tadeusz Witkowski

60 Daniel od Jakuba
Ojciec Osfald Daniel Rufeisen (1922-1997) Jan Turnau

66 Cudem zawieruszona cząsteczka Katarzyna Meloch

72 Ofiara Stefania Zahorska

80 Kilka słów o autorce "Ofiary" Anna Clarke

83 Wiersze Urszula Maksimowicz

85 Jeden świat, jeden mózg
W podróży Piotr Wojciechowski

90 Wiersze Dorota Wójcik-Khanchandani

Polemiki

92 Tomizm z nakazu? ks. Jerzy Kowalski

98 W odpowiedzi ks. Jerzemu Kowalskiemu Karol Tarnowski

101 Dróg nadziei jest wiele Wacław Hryniewicz OMI

POLACY I ICH SĄSIEDZI

116 Uwaga na Wschód
Echo nad samą Wisłą Bohdan Skaradziński

121 Kronik niemiecka

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

125 Lawirowanie
Ekipa Gierka wobec Kościoła katolickiego (1971-1978) Antoni Dudek

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

153 Amerykański katolik Joanna Petry Mroczkowska

159 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

172 Jestem biskup, wasz brat Marek Nowak OP

180 Studia żydowsko-polskie w „Polin” Michał Horoszewicz

186 Motyle i karaluchy Krzysztof Kosiński

191 Spotkania ze światem Wojciech Kaliszewski

196 Społeczeństwo wtórnych analfabetów? Paweł Boryszewski

199 Noty

210 Zmarli

215 Jego pytania do nas
Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

216 Błąd upolitycznienia? Antoni Osiński

217 Koalicja „Znak” Mirosław R. Kaniecki

218 Milcząca legenda Piusa XII Michał Horoszewicz

219 Nagroda im. Ludwika Frydego Zarząd Polskiej Sekcji MSKL