Wiosna 2024, nr 1

Zamów

486

Kwiecień 1999

Nowa mapa Europy

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Ciągłość i zmiana Zbigniew Nosowski

6 Trzeźwe spojrzenie Tomasz Wiścicki

9 Sataniści i wielki lęk Cezary Gawryś

11 Fatalny błąd Marcin Kurek

13 Czy jest trzecia droga? Jacek Borkowicz

Nowa mapa Europy

15 Droga do Trzeciej Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki

19 Religie, kultury i nowi barbarzyńcy Europy Andrzej Wielowieyski

32 Jedność Europy – mity i realia polityczne Klaus Ziemer

42 Czy Europa skazana jest na wojny?
dyskusja Tadeusz Mazowiecki, Zdzisław Najder, Krzysztof Mądel SJ, Winfried Lipscher, Agnieszka Magdziak-Miszewska

58 Koniec – czy kryzys – europejskiej filozofii? Jan Andrzej Kłoczowski OP

69 Pamięć i nadzieja społeczeństwa obywatelskiego Sławomir Sowiński

81 Wiersze Grzegorz Bazylak

Polemiki

84 Sobór, Papież i tradycjonaliści
Kilka refleksji zasmuconego katolika Jan Filip Libicki

97 „Stare”, „nowe” i odnowa w Kościele Józef Majewski, Zbigniew Nosowski

105 Nie sprzeciwiam się nauczaniu Kościoła ks. Dariusz J. Olewiński

108 Nie da się wierzyć bez nadziei Tadeusz Mahrburg

110 W religii szukam nadziei Krzysztof Nowosielski

113 Wiersze ks. Janusz A. Kobierski

120 Jeden świat, jeden mózg
U stóp góry Moria Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

125 Kształtowanie mentalności młodego pokolenia w Polsce stalinowskiej Krzysztof Kosiński

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

142 Pamięć jako racja stanu
Niemiecka debata o stosunku do Holocaustu Piotr Buras

150 Otwarte drzwi
O Polakach i osobach polskojęzycznych w Niemczech Kazimierz Wóycicki

156 Uwaga na Wschód
Generalia i rzeczywistość Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

162 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

176 Wobec innego wymiaru Marzenna Guzowska

181 Doskonała polifonia Aleksandra Rembowska

183 Małymi literami Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

188 Europa według Normana Daviesa Wojciech Wieczorek

190 Poezja, która jest wszystkim Wojciech Kaliszewski

195 Ukraina po Stalinie Grzegorz Motyka

198 Ocaleni od zapomnienia Stanisław Obirek SJ

FAKTY I KOMENTARZE

204 Zwykli ludzie – stalinizm – polityka Mariusz Jastrząb

206 Forum przyjazne szkole Anna Machcewicz

208 Czy Polska pamięta o swoich żołnierzach? Michał Kurkiewicz, Monika Plutecka

213 Zmarli

218 Jego pytania do nas
Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Małgorzata Borkowska OSB