Wiosna 2024, nr 1

Zamów

484

Luty 1999

Od kultury śmierci do kultury umierania

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Do końca świata i jeden dzień dłużej Agnieszka Magdziak-Miszewska

5 Leczenie służby zdrowia Tomasz Wiścicki

8 Ekspansja zamiast dobrobytu Jacek Borkowicz

Od kultury śmierci do kultury umierania

10 Od kultury śmierci do kultury umierania

11 Humanizm po totalitaryzmach
List do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego abp Józef Życiński

21 Dwie zmory na literę „i” Gustaw Herling-Grudziński

28 Budowanie kultury życia
Przemówienie Jana Pawła II do biskupów Kalifornii, Newady i Hawajów

35 „Prawo do godnej śmierci” czy szansa godnego umierania Joanna Petry Mroczkowska

50 Od przytułku do hospicjum Katarzyna Wałdowska

57 Historia mojej choroby Joanna Drażba

63 Sztuka dobrego umierania
rozmowa Jacek Łuczak, Katarzyna Jabłońska, Józef Majewski

77 Lekarz wobec śmierci dziecka Zbigniew Bohdan

84 Zdjąć udrękę
Opieka duchowa nad umierającym Eugeniusz Dutkiewicz SAC

92 Byłem dobrym salowym
rozmowa Jacek Baczak, Anna Karoń-Ostrowska

96 Wyjście ku nieznanemu
Śmierć jako wydarzenie sakramentalne Wacław Hryniewicz OMI

105 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

109 Układanie mozaiki prawdy
Jana Pawła II złożona ocena nowoczesności Marek Chojnacki

118 Wiersze Stanisław Stanik

120 Nadzieję można uzasadnić inaczej
„Pytania” Hansa Ursa von Balthasara do ks. Wacława Hryniewicza Robert M. Rynkowski

132 Jeden świat, jeden mózg
Życie Salavina, śnieżny Lwów Piotr Wojciechowski

137 Bilans XX wieku
Społeczeństwo polskie w XX wieku: przeobrażenia, przewroty i wstrząsy Janusz Żarnowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

154 Republika berlińska Piotr Buras

167 Kronika ukraińska

170 Uwaga na Wschód
Wspominki i wróżbiarstwo Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

174 Jak inaczej rozmawiać o aborcji Alina Kozińska-Bałdyga

178 Spór zupełnie wyjątkowy Tomasz Wiścicki

182 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

195 „Z nieba, przez świat, do samych piekieł...” Aleksandra Rembowska

197 Sprawa osobista Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

200 Nareszcie powieść Wojciech Kaliszewski

204 U kolan Frasobliwego Piotr Wojciechowski

205 Tylko dla specjalistów? Stanisława Grabska

209 Historia kraju, nie narodu Tadeusz Andrzej Olszański

213 Harcerstwo jednak odrodzone Marian Miszczuk

216 Noty

218 Zmarli

222 Jego pytania do nas
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

223 Kilka słów wyjaśnienia Paweł Broszkowski