Wiosna 2024, nr 1

Zamów

483

Styczeń 1999

W poszukiwaniu Boga

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1999

PISANE NA GORĄCO

3 Pytanie o tożsamość Zbigniew Nosowski

5 W interesie ofiar Tomasz Wiścicki

7 Komunizm, wina i odpowiedzialność Jacek Borkowicz

10 Powrót do przeszłości Bartosz Jałowiecki

13 Rosja – koniec epoki Agnieszka Magdziak-Miszewska

W poszukiwaniu Boga

15 Odcięci od źródeł
rozmowa o encyklice „Fides et ratio” Stefan Swieżawski, Karol Tarnowski, Anna Karoń-Ostrowska

22 Przypowieść o kondycji człowieka
„Drugie Przyjście” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego s. Dorota Klimanowska CSSF

35 Odmiana życia przez przypadki
Śladami Krzysztofa Kieślowskiego Jacek Bolewski SJ

53 Wiersze Krzysztof D. Szatrawski

57 Słowo i ciało Adama Mickiewicza Wojciech Kaliszewski

65 Mickiewicz – dziedzic kultury Rzeczypospolitej wielu narodów Jerzy Kłoczowski

75 Mickiewicz w kręgu hebrajskim Ryszard Löw

85 Bilans XX wieku
Nasz wiek. Bilans otwarcia Andrzej Friszke

102 Myśli na koniec wieku Marcin Kula

110 Epoka ekumenii ks. Michał Czajkowski

127 Prymat nadziei Jarosław Makowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

139 Katolicy białoruscy – jakimi są Paweł Przeciszewski

147 Ukraiński, czyli powszechny Larysa Stegienko

151 Kronika europejska

154 Kronika niemiecka

157 Uwaga na Wschód
Problemy z legendą UPA Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

161 Tajemnicza KRKŚ Józef Majewski

168 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

178 Raj pełen goździków Malwina Głowacka

179 Śmierć i dziewczynka Katarzyna Jabłońska

182 Światło, przestrzeń i mrok Władysław Kiżys

NAD KSIĄŻKAMI

184 Po Bogu Bóg ks. Tomasz Słomiński

187 Tęsknota za utraconą religijnością Jerzy Bokłażec

191 Wiara może czynić cuda Piotr Krasucki

194 Książka nie tylko do wkuwania Mariusz Jastrząb

197 Noty

204 Zmarli

208 Jego pytania do nas
Jak się wam zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec... Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

209 Jeśli nie ja, to kto Anna Clarke

210 Świątynia franciszkańska w Wilnie o. Marek M. Dettlaff OFMConv.

211 Czesława Paczkowska

212 Oświadczenie Rada Etyki Mediów