Wiosna 2024, nr 1

Zamów

472

Luty 1998

Czy koniec kryzysu?

U ludzi po czterdziestce skłonność do obaw przeważa często nad nadzieją. Sądzimy, że z „Więzią”, jest inaczej. Kończąc czterdziesty rok ist-nienia, zadajemy pytanie, czy nie pojawia się na horyzoncie koniec kryzysu. Bynajmniej nie kryzysu „Więzi”, lecz kryzysu wartości. Stawiamy to pytanie, mimo że sami jesteśmy pełni obaw o przyszłość. Ale uważamy, że warto szukać w dzisiejszym świecie znaków nadziei. Od-powiedzi wybitnych respondentów naszej ankiety znajdą Państwo w tym numerze „Więzi".

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1998

PISANE NA GORĄCO

3 Konkordat ratyfikowany Cezary Gawryś

5 Kibice, policjanci, dziennnikarze Tomasz Wiścicki

8 Próba przyjaźni Jacek Borkowicz

9 Nauki z upadku Klausa Andrzej Grajewski

Od redakcji

11 Od redakcji

Czy koniec kryzysu?

12 Etyka katolicka, etyka laicka
List do Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego Gustaw Herling-Grudziński

17 Solidarność człowiecza zamiast bruderszaftów z Kainem abp Józef Życiński

25 Czy koniec kryzysu?
ankieta

58 Stare wady inteligencji katolickiej
rozmowa Stefan Swieżawski, Zbigniew Nosowski

67 Wiersze Julia Hartwig

70 Teologia – kryzysy i nadzieje ks. Henryk Seweryniak

84 Czy zbliża się wiosna Kościoła? Zbigniew Nosowski

93 Odbuduj Kościół świętego Franciszka Jacek Borkowicz

99 Wiersze Ludmiła Marjańska

102 List do Kaina Katarzyna Jabłońska

114 Wyspa kata Władysław Terlecki

132 Wiersze Andrzej Szmidt

134 Jeden świat, jeden mózg:
Nie wszystko jest grą Piotr Wojciechowski

138 „Więziowe” pokolenia, „więziowe” oblicza
Dyskutują założyciele „Więzi”: Tadeusz Mazowiecki i Wojciech Wieczorek oraz dzisiejszy zespół redakcyjny Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wieczorek

164 O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

171 Triumf i śmierć Jerzego Zawieyskiego Andrzej Friszke

POLACY I ICH SĄSIEDZI

183 Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej Janusz Maciejewski

198 Medialne królestwo Mečiara Andrzej Grajewski

202 Kronika litewska

207 Uwaga na Wschód:
Przyczynek turecki Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

213 Lekcje religii, zen i różaniec
rozmowa Hans Waldenfels SJ, Artur Grzybowski

223 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

234 Sir Gustaw Holoubek Malwina Głowacka

236 Pod niebem Flamandów Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

240 Ścieżki nadziei Ryszard Matuszewski

245 Większa przejrzystość istnienia Jerzy Jedlicki

251 Czeska lekcja dla Kościoła w Polsce Stanisława Grabska

255 Podróże do Dukli Wojciech Kaliszewski

258 Zmarli

262 Jego pytania do nas:
Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

263 Zapomniane imiona samotności Ruta Czaplińska

265 Władysław Krajewski

266 Władysław Rodowicz