Wiosna 2024, nr 1

Zamów

471

Styczeń 1998

Nowy feminizm?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1998

PISANE NA GORĄCO

3 Ojca Rydzyka „program” duszpasterski Tomasz Wiścicki

5 Komu sprzyja prawo Jacek Borkowicz

7 Zachodnie „dewiacje” i polski laikat Józef Majewski

Od redakcji

10 Od redakcji

Nowy feminizm?

11 Nowy feminizm w nauczaniu Jana Pawła II ks. Ireneusz Mroczkowski

20 Nowy etap feminizmu czy powrót do źródeł stworzenia?
dyskusja Elżbieta Adamiak, Ewa Bońkowska USJK, Anna Karoń-Ostrowska, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Inka Słodkowska

40 Niedobrze kobiecie być samej Alina Petrowa-Wasilewicz

45 Kobiety, feminizm, demokracja Alina Kozińska-Bałdyga

55 Sprzeciw wobec Wielkiej Siostry Joanna Petry Mroczkowska

68 Spojrzenie na nowy feminizm Mary Ann Glendon

80 Trudności nowego feminizmu Margaret O'Brien Steinfels

91 Czego Kościół powinien nauczyć się od teologii feministycznej? Elżbieta Adamiak

102 Macierzyńskie oblicze Ojca
Konsekwencje „nowych” akcentów w nauczaniu Magisterium Kościoła o Bogu Józef Majewski

112 Wiersze Anna Piwkowska

114 Wszystko, czyli Teresa z Lisieux Alina Merdas RSCJ

121 Wiersze Halina Cychol

123 Powrót do świata uporządkowanego? Wojciech Kaliszewski

131 Jeden świat, jeden mózg
Vallis Umbrosa, Vallis Angelica Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

136 Wielka gra o Polskę 1980-1981 Andrzej Friszke

POLACY I ICH SĄSIEDZI

156 Wspomnienia o ojcu Aleksandrze Mieniu Władimir Fainberg

165 Kronika białoruska

168 Uwaga na Wschód
Zmartwychwstanie w cieniu grobowca Lenina? Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

174 Kronika religijna

NAD KSIĄŻKAMI

182 Nie godzi się pisać takich książek Jacek Salij OP

186 Elissa Marzenna Guzowska

189 Maryja – kobieca twarz Kościoła Waldemar Batura

194 Nasz wiek XX Krzysztof Kosiński

202 Siła perswazji Paweł Boryszewski

205 Noty

207 Zmarli

212 Jego pytania do nas
Jak może ktoś wejść do domu mocarza...? Małgorzata Borkowska OSB