Lato 2024, nr 2

Zamów

482

Grudzień 1998

Szkice do mapy polskiego katolicyzmu

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1998

PISANE NA GORĄCO

5 Spokój byłych dyktatorów Tomasz Wiścicki

7 Patriarcha nie dostrzeżony Zbigniew Nosowski

8 Jugosławia nie tylko słowiańska Jacek Borkowicz

Szkice do mapy polskiego katolicyzmu

11 Szkicując mapę

13 Przyszłość Kościoła masowego w Polsce abp Henryk Muszyński

27 Koczownicy z pokolenia Nikodema Piotr Wojciechowski

36 Co dalej z dziedzictwem ruchu „Znak”?
dyskusja Józefa Hennelowa, Michał Okoński, Stefan Wilkanowicz, Jarosław Gowin, Ewa Unger

68 Dwa tradycjonalizmy a Kościół Józef Majewski

84 „Nasz Dziennik”. Czyj problem? Tomasz Królak

94 Gość w Niedzielę Cezary Gmyz

104 „Trzeci sektor” po katolicku Larysa Stegienko

113 Jak szukać jedności w podzielonym Kościele Zbigniew Nosowski

130 Wiersze ks. Jan Sochoń

132 Jeden świat, jeden mózg
Kabała hipotezy antropicznej Piotr Wojciechowski

136 Wiersze Zbigniew Kresowaty

139 O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

147 Cuda podwarszawskie Mariusz Jastrząb

157 W odpowiedzi Wojciechowi Jaruzelskiemu Tadeusz Pióro

POLACY I ICH SĄSIEDZI

159 Czy Polacy w Kościele na Wschodzie mają przyszłość? Roman Dzwonkowski SAC

174 Uwaga na Wschód
Jakoś żyje się w Rosji Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

180 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

194 Conditio humana Marzenna Guzowska

195 I śmieszne, i smutne Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

199 Dogonić Europę Wojciech Kaliszewski

203 Wiedzieć, co to świętość Anna Nałęcz

207 O Magisterium Kościoła szczerze Józef Majewski

211 Polska teologia po francusku Ryszard Obarski

218 Książki nadesłane

221 Zmarli

225 Jego pytania do nas
Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

226 Święci małżonkowie – Ledóchowscy s. Ewa Bońkowska

229 Solidarność bez progresji Piotr Lewandowski