Wiosna 2024, nr 1

Zamów

479

Wrzesień 1998

Korupcja – zło konieczne?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1998

PISANE NA GORĄCO

3 Ciężar krzyża Zbigniew Nosowski

5 Rewolucja dokonana mimochodem? Tomasz Wiścicki

7 Porządki w Nowym Babilonie Jacek Borkowicz

10 Dar trwania w prawdzie Józef Majewski

14 Zbigniew Herbert – poeta Opatrzności Piotr Matywiecki

23 *** [Odszedł Poeta] Krystyna Konarska-Łosiowa

Korupcja – zło konieczne?

24 Zło konieczne?

26 Korupcja – czwarty sektor życia społecznego?
dyskusja Irena Lipowicz, Inka Słodkowska, Antoni Z. Kamiński, Andrzej Kojder

38 Czy w Polsce jest przyzwolenie na korupcję Ewa Nalewajko

46 Cnota i struktury
rozmowa Aniela Dylus, Tomasz Wiścicki

53 Pranie brudnych pieniędzy a polskie prawo Maria Magdalena Nowicka

62 Czy przedsiębiorcy są nieuczciwi Iwona D. Bartczak

69 Diabelska alternatywa – korupcja jako element systemu władzy w Rosji Antoni Podolski

83 Wiersze Marian Grześczak

85 Jeden świat, jeden mózg
Kogo to obchodzi? Piotr Wojciechowski

89 Wiersze Marek Skwarnicki

92 O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 Emigracja a Kraj (1945-1947) Andrzej Friszke

POLACY I ICH SĄSIEDZI

114 Stare pomysły na nowe Niemcy Olaf Osica

122 Kronika niemiecka

126 Kronika ukraińska

130 Eurazjatyckie Bałkany – groza, ale i nadzieja Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

135 Święci małżonkowie – razem czy osobno? Zbigniew Nosowski

148 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

162 Literacki suplement do historii Joanna Kotomska

166 Ścierki Wizytek i kosmos Marzenna Guzowska

168 Teatr Koršunovasa Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

171 Czy w Polsce powstanie państwo społeczne Cezary Ritter

178 Wokół etyki biznesu Tomasz Dołęgowski

185 Z Iłłakowiczówną po latach Jacek Łukasiewicz

188 Opowiadania o ludziach i życiu Wojciech Kaliszewski

194 „Wyrok śmierci na Pana Boga”... Iwona Kabzińska

FAKTY I KOMENTARZE

199 Izraelologia Marek Nowak OP

204 Stanisław Herbst – wieczór pamięci Marek Ney-Krwawicz

207 Profesor – wspomnienie o Macieju Święcickim Jerzy Wratny

212 Zmarli

217 Jego pytania do nas
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? ...A wy za kogo mnie uważacie? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

218 Zwierzęta, nasi mniejsi bracia Alina Grabowska

220 Adam F. Baran