Wiosna 2024, nr 1

Zamów

477

Lipiec 1998

Zwierzęta, nasi mniejsi bracia

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1998

PISANE NA GORĄCO

3 Wizja i rzeczywistość Tomasz Wiścicki

5 Szkoła do reformy Zbigniew Nosowski

8 Prawo, zwyczaj czy nadużycie? Jacek Borkowicz

Zwierzęta, nasi mniejsi bracia

11 Zwierzęta – nasi mniejsi bracia ks. Roman E. Rogowski

22 Nie lekceważ • Wiersz dydaktyczny ks. Jan Twardowski

23 Zwierzęta a człowiek rozumny Andrzej Friszke

46 Zwierzęta w prawie stanowionym Teresa Liszcz

55 Cierpienia dzikich zwierząt Adam Wajrak

59 Trzy strofy o wielbłądach Ludmiła Marjańska

60 Proboszcz, ludzie i zwierzęta
Dwóch włóczęgów, dwóch przyjaciół Cezary Gawryś

79 Kot Maurycy Julia Hartwig

80 Muszka, Maks i Sonia Andrzej Friszke

89 Nasze psy Agnieszka Magdziak-Miszewska

94 *** (Jeszcze milczenie Boże...) Piotr Matywiecki

95 Czy tylko człowiek będzie zbawiony? ks. Henryk Paprocki

105 Święty Franciszek i jego brat Słońce Mikołaj Dubinin OFMConv.

113 Wiersze Cezary Żechowski

116 Krótki przewodnik po domu i zagrodzie Ottona Rohde (2) Marek Melnyk

126 Jeden świat, jeden mózg
Metalogika metafizyki Piotr Wojciechowski

131 Trybulacje Proboszcza P. Zofia Romanowiczowa

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

145 Byłem dzieckiem KPP Roman Bortnowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

171 Uwaga na Wschód
Wpatrując się w Rosję... Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

176 Europa i powołania Józef Majewski

181 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

196 Hierofantki Marzenna Guzowska

198 „Małe żydowskie miasteczko” Katarzyna Jabłońska

200 Sen jak bańka mydlana Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

203 Jak pyłu garść rwanego wiatrem... Wojciech Kaliszewski

207 Codzienność Wielkiej Emigracji Maria Dernałowicz

211 Grand hombre i Redaktor Rafał Habielski

215 Pius XII i Polska Dominik Morawski

219 Między rozdarciem i nadzieją Konstatny Pieńkosz

221 Noty

223 Zmarli

227 Jego pytania do nas
Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Małgorzata Borkowska OSB