Wiosna 2024, nr 1

Zamów

474

Kwiecień 1998

Pytania o duszę Europy

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1998

PISANE NA GORĄCO

5 Tryb papieski niedokonany Zbigniew Nosowski

8 Cisza przed burzą czy zamiast burzy? Tomasz Wiścicki

11 Z potrzeby sukcesu... Agnieszka Magdziak-Miszewska

Pytania o duszę Europy

13 Patrzę w ten mrok i mówię: nie wiem
rozmowa Krzysztof Dorosz, Cezary Michalski, Katarzyna Jabłońska, Tomasz Wiścicki

31 Europa a Unia Europejska: jedność a różnorodność Jerzy Kłoczowski

39 Cztery tezy o integracji europejskiej Janusz Jankowiak

46 Kryzys tożsamości chrześcijańskiej a integracja Europy abp Józef Życiński

60 Kilka myśli o rodzinnej Europie Zygmunt Kubiak

62 Europa a prowincja ks. Henryk Seweryniak

67 Mały słownik trudnych terminów Unii Europejskiej Grażyna Bernatowicz

77 Przyszłość polskiego „państwa narodowego” Klaus Bachmann

89 Wiersze Andrzej Szmidt

91 Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka Wacław Hryniewicz OMI

105 „Życie Jezusa” François Mauriaka Jerzy Stadnicki

112 Wiersze Aleksandra Olędzka-Frybesowa

114 Człowiek na trudne czasy
Wspomnienie o Abp. Bronisławie Dąbrowskim Andrzej Wielowieyski

123 Sprawiedliwy biskup – Jules-Géraud Saliège Grzegorz Ignatowski

129 Jeden świat, jeden mózg
Otomanow, czyli mędrcy na Służewie Piotr Wojciechowski

134 75 lat w XX wieku
Pamiętnik mówiony (11) Władysław Bartoszewski

157 O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

164 Ostatnie wygnanie biskupa Stanisława Adamskiego (1952-1956) Jan Żaryn

POLACY I ICH SĄSIEDZI

173 Kronika niemiecka

176 Uwaga na Wschód
Dialektyka i lustracje

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

183 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

197 Medytacje szaroświetliste Marzenna Guzowska

198 „Zdejmij maskę swą” Malwina Głowacka

NAD KSIĄŻKAMI

201 Wiara i roztropność Andrzej Paczkowski

208 Najnowsza książka Lechonia Artur Hutnikiewicz

210 Historia narodzin czyśćca Wojciech Kaliszewski

216 Nadzieja poza śmierć Józef Majewski

223 Nadzieja, Bóg, Kościół i ekumenizm Robert M. Rynkowski

228 Zmarli

231 Jego pytania do nas
Dlaczego przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

232 Kryzys autorytetów Józefa Hennelowa