Wiosna 2024, nr 1

Zamów

473

Marzec 1998

Ukraińcy o nas, Ukraińcy o sobie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1998

PISANE NA GORĄCO

3 Prawdziwa rewolucja Tomasz Wiścicki

5 Trudne słowo kohabitacja Magdalena Jarecka

7 Komitet Praw Porządnego Człowieka Jacek Borkowicz

9 Obrządek prywatny? Zbigniew Nosowski

11 Garb Inkwizycji Józef Majewski

Od redakcji

14 Od redakcji

Ukraińcy o nas, Ukraińcy o sobie

15 Jeszcze raz o stosunku Ukraińców do Polaków (z Rosją w tle) Jarosław Hrycak

33 Polski, Polacy, Polska – próba filologicznego krajoznawstwa Mykoła Riabczuk

48 Z perspektywy emigracji
rozmowa Jarosław Pełenski, Olga Iwaniak

60 Od „Małej apokalipsy” do „Moskowiady” Oksana Zabużko

70 Wspólne sąsiedztwo czy niechciani intruzi?
Kościół rzymskokatolicki w Polsce w oczach grekokatolików o. Marek Skórka OSBM

82 Wybory bez wyboru Wołodymyr Pawliw

91 Wiersze Iwan Złatokudr

93 Mieliśmy wielką misję przed sobą
rozmowa Mychajło Horyń, Bogumiła Berdychowska, Aleksandra Hnatiuk

109 Od Wołynia do akcji „Wisła” Grzegorz Motyka

134 Nieznany list Metropolity Szeptyckiego

143 Jeden świat, jeden mózg
Europa Leona Chwistka Piotr Wojciechowski

148 Maryja – ikona macierzyńskiej miłości Boga Stanisława Grabska

151 O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

156 Biedni Polacy '68 Marcin Zaremba

POLACY I ICH SĄSIEDZI

174 Kronika ukraińska

178 Uwaga na Wschód
Mój osobisty jubileusz Bohdan Skaradziński

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

183 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

196 Ogniwo Marzenna Guzowska

198 Lumière i spółka Katarzyna Jabłońska

202 Kreon naszych czasów? Aleksandra Rembowska

NAD KSIĄŻKAMI

204 Czy intelektualiści tworzą jeszcze historię? Krzysztof Kosiński

208 JJL Antoni Dudek

211 Historia, która się toczy Tadeusz Andrzej Olszański

217 Czerwony cień kaliny Bogumiła Berdychowska

221 Zmarli

224 Jego pytania do nas
Czemu zwątpiłeś, małej wiary Małgorzata Borkowska OSB