Wiosna 2024, nr 1

Zamów

460

Luty 1997

Wolność mowy, wolność słowa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1997

PISANE NA GORĄCO

5 Zjednoczenie jest możliwe Jacek Borkowicz

7 Jakie pojednanie? Zbigniew Nosowski

10 Telewizyjny zamęt Tomasz Wiścicki

Wolność mowy, wolność słowa

12 Wolność mowy, wolność słowa

14 Między nowym totalitaryzmem a nihilizmem aksjologicznym rozmowa Michał Głowiński, Agnieszka Magdziak-Miszewska

20 Tygodnik „Nie” – gra słowem, gra Polską

23 PRL w gorszym wydaniu Tomasz Wiścicki

29 W tym świństwie jest metoda Jacek Borkowicz

34 Język „Nie”nawiści Zbigniew Nosowski

42 Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe Katarzyna Jabłońska

54 Świat jako nieustająca balanga Alina Petrowa-Wasilewicz

63 Kowboj w Ciemnogrodzie Tomasz Wiścicki

71 Degradacja słowa, czy dewaluacja wartości? Agnieszka Magdziak-Miszewska

75 Wiersze Jacek Łukasiewicz

79 Między modlitwą a polityką. Uwagi na temat języka Radia Maryja Artur Michalski

84 Modlę się do Anioła Stróża moich wierszy rozmowa ks. Jan Twardowski, Agnieszka Kasprzak

89 Literacka teologia codzienności ks. Krzysztof Martwicki

102 Wiersze Bogumiła Krzew

104 75 lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (1) Władysław Bartoszewski

117 Jeden świat, jeden mózg
Doktor Ponikło, czyli „double” Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

123 Mniejszości narodowe w prawie polskim Jerzy Tomaszewski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

141 Patriarchat Moskiewski – rozliczenie z przeszłością Andrzej Grajewski

152 Pod krzyżem. Uwagi o własności cerkiewnej Aleksandr Nieżnyj

159 Kolaboranci w sutannach Stanisław Tasiemski OP

166 Kronika czeska

172 Uwaga na Wschód
Syberia – pętla i szansa Rosji Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

177 Lotne piaski intelektu Piotr Wojciechowski

184 Konieta w Biblii – ujęcie żydowskie Elżbieta Adamiak

189 Wielkie legendy Irlandii Wojciech Kaliszewski

192 Irlandzki Bóg Adam Hlebowicz

194 Śląski Grenzland Jarosław Macała

198 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

199 Kongres rodziny w Moskwie? Andrzej Potocki

200 Lepiej z Rosją niż z NATO? Sławomir Sowiński

202 Zmarli

206 Jego pytania do nas
Coś z niczego Małgorzata Borkowska OSB