Wiosna 2024, nr 1

Zamów

470

Grudzień 1997

Pytania o wizję

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 1997

PISANE NA GORĄCO

5 Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną Zbigniew Nosowski

7 Nie do końca zapisana Jacek Borkowicz

9 Biskupi w Unii Europejskiej Tomasz Wiścicki

Pytania o wizję

11 Pytania o wizję

12 Potrzeba wielkiego czynu ks. Henryk Seweryniak

31 Jak mówić kazania po tej pielgrzymce? Zbigniew Nosowski

40 Młodość bogactwem Kościoła? Józef Majewski

49 Wiersze Łukasz Perkowski

52 Jałowe lata? Inka Słodkowska

63 Grzech skuteczności Piotr Chmielewski, Antoni Z. Kamiński

67 Ryzyko słów, ryzyko czynów Agnieszka Magdziak-Miszewska

72 Europa bez wielkich ludzi Marek A. Cichocki

79 Ameryka wizjonerów Bartosz Jałowiecki

85 Jeden świat, jeden mózg
Nawrócenie na świat podzielony Piotr Wojciechowski

90 Wizyta Janusz Krasiński

114 Wiersze Wojciech Kawiński

117 Kompromitacja • Zadra Bohdan Królikowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

121 Sowiecka koncepcja ładu pokojowego po II wojnie światowej Aleksander Achmatowicz

130 Begin też korzystał z polskiej pomocy Kazimierz Zamorski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

133 Nie ma już mojej Warszawy... rozmowa Chone Shmeruk, Monika Adamczyk-Garbowska

141 Dokument na pograniczu. Filmy o mniejszościach narodowych Jadwiga Głowa

149 Kronika czeska

156 Uwaga na Wschód
Nawracające wciąż echa Bohdan Skaradziński

172 Psalmy, Apokalipsa, Kabała Ryszard Wasita

PEJZAŻ KULTURALNY

162 Summa Marzenna Guzowska

163 Lustra, schody i fortepian Katarzyna Jabłońska

168 Chciałabym leżeć na pańskim cmentarzu... rozmowa Krzysztof Litwin, Jacek Miszewski

172 Psalmy, Apokalipsa, Kabała Ryszard Wasita

NAD KSIĄŻKAMI

176 Przymierze z przyszłością Wojciech Kaliszewski

179 Pierwsze lata Polski Ludowej Krzysztof Kosiński

185 Intelektualna psychoanaliza Piotr Skórzyński

190 Pozory wiedzy Tomasz Wiścicki

194 Jak „gotował się” Sobór Andrzej Babuchowski

199 Książki nadesłane

FAKTY I KOMENTARZE

200 Radio bliskie ludziom Wiesław Celiński

201 Dwa kamyki z Medjugorje Irena Stopierzyńska-Siek

203 Zmarli

208 Jego pytania do nas
Jeżeli szatanwyrzuca szatana, jakże się ostoi królestwo jego? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

209 Ocalić od zapomnienia
Akademickie Sodalicje Mariańskie Alina Merdas RSCJ