Wiosna 2024, nr 1

Zamów

467

Wrzesień 1997

Białorusini o nas, Białorusini o sobie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1997

Od redakcji

3 Od Redakcji

Białorusini o nas, Białorusini o sobie

4 Malitwa Natalla Arsienniewa

5 Białoruś Aleksandra Łukaszenki Anatolij Majsiejnia

17 Spowiedź młodego białoruskiego inteligenta Aleś Turowicz

23 Jestem Białorusinem Żmicier Ciechanowicz

26 Jesteśmy partią prawa. Rozmowa ze Stanisławem Bahdankiewiczem, przewodniczącym Partii Obywatelskiej

30 Wolelibyśmy wriant belgradzki. Rozmowa z wiceprzewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego, prof. Jurym Chadyką

34 Europa Środkowa: dlaczego nas tam nie ma? Siergiej Dubawiec

37 Drobne uwagi o polskiej polityce zagranicznej Natalla Piatrowicz

53 W oczach „sowka” Uładzimir Padhoł

63 Ruski i Pan – asymetria stereotypu Ryszard Radzik

81 Katolicyzm na Białorusi. Polski czy już białoruski? Natalla Piatrowicz

93 Sami dobijamy się swego – rozmowa ks. Jan Matusewicz, Katarzyna Waszczyńska

101 Wiersze Anatol Brusiewicz, Anatol Sys, Sławamir Adamowicz, Aleś Ancipienka

107 Między obowiązkiem a wolnością – poezja białoruska w XX wieku Czesław Seniuch

112 Dziennik z Grazu ks. Henryk Seweryniak

127 Jeden świat, jeden mózg
Egzorcyzmy Piotr Wojciechowski

133 75 lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (8) Władysław Bartoszewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

145 Walka o miasto z tradycjami. PPR w Krakowie Krzysztof Kosiński

167 Uwaga na Wschód
Oj, Białoruś, Białoruś... Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

173 Dzieci-kwiaty Olgi Boznańskiej Piotr Kopszak

NAD KSIĄŻKAMI

179 Personalna interpretacja historii? Sergiusz Kowalski

190 Polityka jako historia Jan Skórzyński

198 Zagubiona ścieżka Wojciech Kaliszewski

201 Noty

209 Zmarli

214 Jego pytania do nas
Aty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

215 Fakty i mity Bohdan Królikowski

216 Odpowiedź autora Władysław Krajewski

218 Ostatnia polska migracja na Białoruś Wschodnią Wiaczesław Werenicz