Wiosna 2024, nr 1

Zamów

466

Sierpień 1997

Co nam powiedział

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1997

PISANE NA GORĄCO

3 Wielka fala Agnieszka Magdziak-Miszewska

5 „Pax Americana” nadal w cenie Jacek Borkowicz

6 Między Ewangelią a Kościołem Zbigniew Nosowski

8 Kiedy mnie już nie będzie Katarzyna Jabłońska

Od redakcji

11 Od Redakcji

Co nam powiedział

12 Papież do Kwadratu Wojciech Górecki

21 Nie wystarczy przekroczyć próg Piotr Robert Marciniak

28 Po prostu uchwycić się Jezusa Agnieszka Magdziak-Miszewska

38 Nie lękajcie się świętości Jerzy Wocial

47 Przesłanie dla Kościoła bp Tadeusz Pieronek

52 Zanurzyć się w jeziorze świata Cezary Gawryś

61 Nowoczesna wierność korzeniom Zbigniew Nosowski

69 Dwa głody, jeden Pokarm ks. Jerzy Szymik

76 Ku wspólnocie świadectwa Cezary Gmyz

83 Święci – polskie drogowskazy Inka Słodkowska

89 Podnosząc wzrok znad ziemi Józef Augustyn SJ

95 Dlaczego Wyspiański? Anna Karoń-Ostrowska

101 Europa droga Kościoła, kultura drogą Europy Sławomir Sowiński

107 Polski czyn, polska prawda Tomasz Wiścicki

112 Posługa dla Polski Agnieszka Magdziak-Miszewska

120 Między fascynacją a niezrozumieniem. Polskie media o pielgrzymce Papieża Adam Pawłowicz

137 Wiersze ks. Janusz A. Kobierski

141 Jeden świat, jeden mózg
Wody śmierci, wody oczyszczenia Piotr Wojciechowski

148 Wiersze Urszula Kozioł

151 75 lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (7) Władysław Bartoszewski

170 Wiersze Jarosław Gutowski

172 Gwiazdy i ludzie Fazil Iskander

189 Uwaga na Wschód
Między ruskim marcem a październikiem Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

195 „Brat naszego Boga” Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

199 Suwerenność, Kościół, Europa Sławomir Sowiński

204 Historia wygnania Antoni Dudek

207 Dotknięcie Zła Piotr Skórzyński

211 Zmarli

215 Jego pytania do nas
Coście wyszli oglądać na pustyni? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

216 O innych tezach seelisberskich Michał Horoszewicz