Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

465

Lipiec 1997

Jak reklamować dobro?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1997

PISANE NA GORĄCO

3 Cud pielgrzymki Zbigniew Nosowski

5 Świadek Anna Karoń-Ostrowska

7 Czysty ton Cezary Gawryś

9 Czas słuchania – czas przemyśleń Tomasz Wiścicki

11 Referendum – stracona szansa Agnieszka Magdziak-Miszewska

12 Świętość życia a logika prawa Inka Słodkowska

Od redakcji

15 Od Redakcji

Jak reklamować dobro?

17 Fascynujący Jezus. Kilka uwag o teo-logii i reklamie ks. Henryk Seweryniak

29 Reklama: wolność wyboru, wolność manipulacji? Tomasz Wiścicki

35 Jak reklamować dobro? dyskusja Krzysztof Jedliński, Marek Kotański, Rafał Smoczyński, Jacek Borkowicz

43 Po prostu Jacek Dariusz Kwiecień

60 W ciszy Alina Petrowa-Wasilewicz

66 Czy z tej śmierci wyrosło dobro? Artur Michalski

75 Siedem grzechów głównych polskiego kaznodziejstwa Bożena Matuszczyk

86 Kontrowersyjny radykalizm Radia Maryja Wojciech Jędrzejewski OP

86 Rozmowy niedokończone... w Internecie

103 Dodaję swój głos Jacek Borkowicz

105 Jeden świat, jeden mózg
Obecność sakralna Piotr Wojciechowski

111 75 lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (6) Władysław Bartoszewski

122 Wiersze Piotr Klimczak

124 I ja byłam córką Katarzyna Meloch

142 Wiersze Anna Żółtowska

145 Tekla Jadwiga Żylińska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

153 Wygnanie: mit niemieckiej historii Klaus-Peter Friedrich

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

165 Kronika czeska

172 Uwaga na Wschód
Andrzejowi Drawiczowi – remanent pamięci Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

178 Okno na teatralny świat Malwina Głowacka

182 Nowoczesność w kontuszu Marzenna Guzowska

184 Motywy muzyczne w sztuce śląskiej Romuald Nowak

NAD KSIĄŻKAMI

188 Czytać i pamiętać Wojciech Kaliszewski

191 O spowiedzi z sympatią ks. Ignacy Bokwa

195 Retoryka ambony Maja Wolny

197 Dziennik Witolda Kuli Rafał Stobiecki

201 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

207 Graz i Międzyrzec ks. Michał Czajkowski

211 Zmarli

218 Jego pytania do nas
Cztyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

219 Kowboj w Ciemnogrodzie Juliusz J. Braun

220 Julia Hartwig

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury