Wiosna 2024, nr 1

Zamów

462

Kwiecień 1997

Jaki Kościół czeka na Papieża

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1997

PISANE NA GORĄCO

3 Konstytucja podziału Agnieszka Magdziak-Miszewska

4 Przerażający znak czasu Jacek Borkowicz

6 Niby-święci Tomasz Wiścicki

Jaki Kościół czeka na Papieża

9 Jaki Kościół czeka na Papieża

11 Papież – darem i tajemnicą -rozmowa Stefan Swieżawski, ks. Aleksander Niewęgłowski, Anna Karoń-Ostrowska

14 Tysiącletni żywot św. Wojciecha Piotr M. A. Cywiński

20 Postawa otwarta – poszukiwanie samookreślenia Julisz Eska

26 Kościół delikatny, cierpliwy i słuchający Andrzej Potocki

44 Mielizny nowej ewangelizacji Gerard Siwek CSsR

59 Czy wspólnoty są do zbawienia koniecznie potrzebne dyskusja Stanisława Grabska, Jan Grosfeld, ks. Mieczysław Nowak, Adam Schulz SJ

72 Pasjonaci Pana Boga. Jak być wiarygodnym katechetą ks. Henryk Seweryniak

78 W poszukiwaniu duchowości na dzisiaj Stanisław Obirek SJ

86 Wiersze Alina Biernacka

89 Stań i ucisz się Donald Nicholl

102 Wiersze Wojciech Skrodzki

103 Eucharystia – rozdroże czy pomost między Kościołami? ks. Alfons Skowronek

124 Wiersze Łukasz Perkowski

126 Bazylejskie obrazki Artur Grzybowski

134 Jeśli wszystko jest możliwe, to wkrótce nic nie będzie możliwe - rozmowa Rolf Asal

141 Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość ks. Jerzy Machnacz

149 Jeden świat, jeden mózg
Lament duszy nasd świadomością Piotr Wojciechowski

154 75 lat w XX wieku. Pamiętnik mówiony (3) Władysław Bartoszewski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

174 Lustarcja po czesku. Rozmowa z Petrušką Šustrovą, byłą wiceminister spraw wewnętrznych Czechosłowacji

179 Kronika słowacka

185 Kronika niemiecka

189 Uwaga na Wschód
Akcja „Wisła” – w 50 lat później Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

194 O duchowości w teatrze Aleksandra Rembowska

196 Światło egzystencji Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

199 Wiarygodność Kościoła w demokracji Józef Majewski

209 Dantejskim szlakiem Wojciech Kaliszewski

FAKTY I KOMENTARZE

215 Warsztaty katechetyczne Elżbieta Osewska

217 Zmarli

224 Jego pytania do nas
Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

225 Oddać sprawiedliwość faktom Józefa Hennelowa

225 Mocny grunt pod nogami Katarzyna Meloch

227 Do Redakcji miesięcznika „Więź” Bohdan Chwedeńczuk

228 Oświadczenie Rada Etyki Mediów