Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

456

Październik 1996

Co się dzieje na Ukrainie

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1996

3 Schyłek wieku Wisława Szymborska

PISANE NA GORĄCO

5 Ciężar wawrzynu Piotr Wojciechowski

6 Niechętni, obojętni i zranieni przez życie Cezary Gawryś

8 Obywatele przeciw pornografii Tomasz Wiścicki

10 Gra w zielone Agnieszka Magdziak-Miszewska

Od redakcji

12 Od Redakcji

Co się dzieje na Ukrainie

13 Od „człowieka sowieckiego” do obywatela Ukrainy Tadeusz Andrzej Olszański

34 Wojna klanów Grzegorz Górny

49 Kalendarium ukraińskie

55 Nowy konkurent Rosji
Polityka zagraniczna Ukrainy 1991-1995 Sebastian Rybarczyk

73 Status dla Ukrainy Tadeusz Chabiera

83 Los inteligenta Bogumiła Berdychowska

92 Wiersze Ihor Kałyneć

96 Skazany na milczenie.
Kościół katolicki na Ukrainie radzieckiej w latach 1920-1930 Henryk Stroński

130 Matka Polka, ojciec Ukrainiec Cezary Gawryś

147 Widmo błazenady krąży po Ukrainie Lidia Stefanowska

160 Wiersze Wiktor Neborak

161 Wiersze Jurij Pozajak

162 Carpathologia cosmophilica Jurij Andruchowycz

182 Uwaga na Wschód
Czeczenia, Białoruś, Ukraina Bohdan Skaradziński

Polemiki

178 Diw prawdy czy dwa monologi? Jacek Borkowicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

181 Początki Klubów Inteligencji Katolickiej Andrzej Friszke

205 Smak wyboru Marzenna Guzowska

PEJZAŻ KULTURALNY

212 Zaklęci w ciało Katarzyna Jabłońska

216 Sacrum materii Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

219 Poezja Wasyla Stusa Ola Hnatiuk

222 Trzy lata za szafą, czyli zabawy w chowanego Ryszard Wasita

226 Czy nasze myślenie jest „dzieckiem chaosu”? Piotr Krasucki

230 Zmarli

234 Jego pytania do nas
Nawet Salomon Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

235 Trudne sąsiedztwo Włodzimierz J. Stukus

238 Edyta Stein a projekt encykliki przeciw antysemityzmowi Jakub Gorczyca SJ

238 Litwini już tam stali na warcie Adam Wierciński

239 Opus Dei wyjaśnia Opus Dei