Wiosna 2024, nr 1

Zamów

449

Marzec 1996

Rachunek sumienia Kościoła w Polsce

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1996

PISANE NA GORĄCO

3 Uwłaszczenia nie będzie Tomasz Wiścicki

5 Tyle władzy ile nieodpowiedzialności Jacek Borkowicz

264 Podróż w nieznane Katarzyna Jabłońska

Rachunek sumienia Kościoła w Polsce

7 Dlaczego rachunek sumienia Kościoła?

10 Błędy i zaniedbania Kościoła, błędy i zaniedbania nas samych

224 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

227 Spór o Kościół dzisiaj Piotr Robert Marciniak

237 Kalwaria Ujazdowska Józef Smosarski

244 Jeden świat, jeden mózg
Optymiści widzą nas lepiej Piotr Wojciechowski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

247 Kronika słowacka Andrzej Grajewski

252 Uwaga na Wschód
Legenda Kresów Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

257 Malarz w cieniu artysty Marzenna Guzowska

260 Pamięci Barbary Zbrożyny Wojciech Skrodzki

264 Podróż w nieznane Katarzyna Jabłońska

POLACY I ICH SĄSIEDZI

264 Podróż w nieznane Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

269 Katolicyzm otwarty na rozdrożu Zbigniew Nosowski

281 Ludzkie drogi do Boga Józef Majewski

286 Moralność na wolnym rynku Tomasz Dołęgowski

293 Zmarli

299 Zapiski z opóźnieniem: Po co ludzie czytają wiersze Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

303 Silenie się na obiektywizm? Jacek Żurek