rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

454

Sierpień 1996

Moje lekcje religii

Nakład wyczerpany

Spis treści

Sierpień 1996

PISANE NA GORĄCO

3 Trzy lata (bez) konkordatu Zbigniew Nosowski

4 Obyśmy znowu nie przespali! Jacek Borkowicz

7 Nauki Pana Prezydenta Agnieszka Magdziak-Miszewska

8 Rocznicowe gry Tomasz Wiścicki

10 Niepopularni wyborcy Jerzy Wocial

Moje lekcje religii

13 Zielona gałąź na drzewie Kościoła bp Kazimierz Nycz

21 Szeregowcy z okopów Ducha Świętego Piotr Wojciechowski

29 Moje lekcje religii – pokłosie konkursu

68 Katecheci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Wybór z prac konkursowych

93 Zachwycić prawdą – rozmowa bp Jan Chrapek, Zbigniew Nosowski

101 Burzyciel murów, budowniczy mostów Wiesław Celiński

106 Musi upłynąć dużo czasu – rozmowa bp. Julian Gbur, Cezary Gawryś

117 Światła przeszłości Marek Melnyk

136 Co zrobić z historią? ks. Henryk Paprocki

138 Jeden świat, jeden mózg
Czy Bóg kocha narody? Piotr Wojciechowski

142 Wiersze Stanisław Dłuski

143 Wiersze Marta Kucharska

146 „Nowe ludki” czy nowi ludzie? Dariusz Kwiecień

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

152 Rosyjskie wybory, czyli o strachu Agnieszka Magdziak-Miszewska

158 Bóg jednoczy ludzi – romzowa Nikołaj Sergijewski, Agnieszka Magdziak-Miszewska

165 „Pokorni słudzy” na wojennej ścieżce Aleksandr Nieżnyj

173 Uwaga na Wschód
Bohdan, Bohdan... Bohdan Skaradziński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

178 Między Wersalem a Rygą Zdzisław Szpakowski

PEJZAŻ KULTURALNY

186 Collage Katarzyna Jabłońska

194 Feuerbach – odmieniec w Theatrum Mundi Grzegorz Z. Janikowski

196 Zaproszenie Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

200 W poszukiwaniu moralnej istoty człowieka Ireneusz Ziemiński

206 Katolicki model wychowania Jarosław Macała

208 Czy ateista może być zbawiony? Piotr Krasucki

212 Noty

216 Zmarli

220 Jego pytania do nas
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż ptaki? Małgorzata Borkowska OSB