Lato 2024, nr 2

Zamów

453

Lipiec 1996

Pamflet na zmartwychwstałą dekadencję.Konflikty w Kościele

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 1996

PISANE NA GORĄCO

3 Jan Paweł II w Niemczech: sumienie a prawo Wiesław Celiński

4 Pierwsza upadłość Tomasz Wiścicki

5 Pracować nad duchem Zbigniew Nosowski

7 Kielce i krzyż Cezary Gawryś

Pamflet na zmartwychwstałą dekadencję.
Konflikty w Kościele

8 Pamflet na zmartwychwstałą dekadencję Tadeusz Konwicki, Gustaw Holoubek, Katarzyna Jabłońska, Anna Karoń-Ostrowska

18 Wiersze Urszula Kozioł

21 Skąd się biorą konflikty w Kościele? Zbigniew Nosowski

32 Potrzebna jest rozmowa Tomasz Wiścicki

37 Fundamentalizm wyzwaniem dla tolerancji ks. Alfons Skowronek

52 Myśli nie uporządkowane o miłości Boga Simone Weil

57 Wiersze Krzysztof Rudziński

58 Parę słów o Żydach i Polakach Jacek Borkowicz

68 Dlaczego Bergson nie przyjął chrztu? ks. Romuald Weksler-Waszkinel

84 Przedwojenny projekt encykliki na temat antysemityzmu ks. Grzegorz Ignatowski

89 Koncert grany umarłym Daniel Kac

101 Jeden świat, jeden mózg
Metro w cesarsko-robotniczej Łodzi Piotr Wojciechowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

104 Między Warszawą a Wólką: studium z dziejów stalinowskiej polityki rolnej (1948-1956) Dariusz Jarosz

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

127 Wybieraliśmy życie
rozmowa Jewhen Swerstiuk, Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk

154 Uwaga na Wschód
Zamojski segment ściany wschodniej Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

159 Tętno Marzenna Guzowska

161 Malarstwo „wielkiej narracji” Wojciech Skrodzki

164 Trzy razy Nikt Karol Szymański

NAD KSIĄŻKAMI

167 Przed i po 22 lipca Andrzej Friszke

171 Od demokracji do autorytaryzmu Jarosław Macała

175 Polityka gospodarcza II RP i PRL Arkadiusz Kachel

180 „Małomówność” Joanny Pollakówny Iwona Smolka

187 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

191 Miasteczko bez skrzypka na dachu Katarzyna Meloch

195 Dzieje się wiele dobrego ks. Michał Czajkowski

199 Szkoła dla ludzi Anna Machcewicz

202 Zmarli

207 Jego pytania do nas
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

208 Warta na Rossie Adam Wierciński

208 Autor odpowiada Bohdan Skaradziński