Wiosna 2024, nr 1

Zamów

455

Wrzesień 1996

Kieślowski – koniec i początek

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1996

PISANE NA GORĄCO

5 Między Moskwą a Groznym
(i Warszawą) Agnieszka Magdziak-Miszewska

7 Zanurzyć się w spojrzeniu Ojca Jacek Borkowicz

9 Wszystko jest względne? Sławomir Sowiński

Kieślowski – koniec i początek

11 Irracjonalność Polski posierpniowej Agnieszka Magdziak-Miszewska

18 Czy możliwa jest telewizja publiczna?
dyskusja Waldemar Gasper, Wojciech Arkuszewski, Andrzej Kaczanowski, Adam Pawłowicz, Sławomir Sowiński

42 Społeczeństwo o politykach:
pomiędzy nieufnością a naiwnym zawierzeniem Tomasz Żukowski

54 Politycy o społeczeństwie:
pomiędzy iluzją a kreacją rzeczywistości Piotr Zaremba

63 Historia patrzy na nas Jerzy Kranz

81 Historyk w świecie polityki Marcin Kula

93 Wiersze Andrzej Szmidt

97 Jestem sam
rozmowa Krzysztof Piesiewicz, Katarzyna Jabłońska

113 Koniec i początek
Krzysztof Kieślowski i jego kino Katarzyna Jabłońska

132 Wiersze Zbigniew Chałko

135 Do gimnazjum Andrzej Braun

147 Hubal i Kanoniczki Warszawskie Krystyna Zgorzelska Zonnowa

152 Jeden świat, jeden mózg
Jezioro na wyspie Piotr Wojciechowski

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

159 Tam, gdzie z chmur nie pada deszcz Andrius Vaišnys

167 Gdyby nie było Jagiełły... Edvardas Gudavičius

171 Litwa na rozstaju Rimvydas Valatka

175 Kronika litewska

182 Uwaga na Wschód
Na marginesach najnowszej "Karty" Bohdan Skaradziński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

188 Rozgrywka na szczycie
Biuro polityczne KC PZPR w październiku 1956 Andrzej Friszke

PEJZAŻ KULTURALNY

213 Szczecińska wystawa obrazów Boznańskiej Anna Hałata

215 Rzeźbiarz Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

217 Ojczyzna utracona Włodzimierz Borodziej

221 Sosnkowski w Londynie, czyli legalizm Rafał Habielski

225 Piękna młodość i szkoła wytrwania Józef Smosarski

228 Pomiędzy "zdążać" a "przystanąć" Andrzej Babuchowski

236 Zmarli

241 Jego pytania do nas
Dołożyć jedną chwilę... Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

242 Spór archaniołów Rafał Smoczyński, ks. Michał Czajkowski