Wiosna 2024, nr 1

Zamów

448

Luty 1996

Lach w oczach Moskala. Rosjanie o Polsce i Polakach

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1996

PISANE NA GORĄCO

3 Nie wolno o Polskę grać w pokera Andrzej Szmidt

3 Oskarżyciel publiczny Agnieszka Magdziak-Miszewska

4 Cmentarzysko świętej wojny Jacek Borkowicz

Lach w oczach Moskala. Rosjanie o Polsce i Polakach

7 Polska w oczach sąsiadów

9 Lach w oczach Moskala. Próba uogólnionego portretu Władimir Woronkow

17 Rosja i Polska: już nie sąsiedzi Witalij Portnikow

24 Cóż nam po Polsce... Aleksiej Miller

30 Katyńska miara Swietłana Fiłonowa

36 Podróże kształcą, nie polityków – niestety Jewgienij Aleksandrow

43 Polonez Chopina
Z dziennika pisarza Leonid Pocziwałow

49 Ilustracja przypowieści ewangelicznej Aleksander Zorin

58 Kościół katolicki w Rosji – polski czy jednak rosyjski? o. Wiktor Barcewicz

64 Wychodzenie z choroby – rozmowa Jurij Klecenko, Paweł Przeciszewski

77 Rosja, zamknięty rozdział Agnieszka Magdziak-Miszewska

82 Wesoły morderca Fazil Iskander

86 Wiersze Anna Achmatowa

90 Stan serca rosyjskiego poety
Żegnając Josifa Brodskiego Wiktor Woroszylski

93 Uwaga na Wschód
Moja obsesja ukraińska Bohdan Skaradziński

98 Jeden świat, jeden mózg
Raniąca dobroć, bezcenny egoizm Piotr Wojciechowski

Polemiki

103 Metodyka pryncypialnych rzutów kamieniem abp Józef Życiński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

109 Czym była PRL? – dyskusja Antoni Dudek, Dariusz Jarosz, Paweł Machcewicz, Andrzej Friszke

131 Jakim państwem była Polska po 1956 r.?
Spór historyków Andrzej Friszke

NAD KSIĄŻKAMI

147 Pół wieku historii i 600 ciekawych stron Marcin Kula

158 Obcy wojskowi w sowieckich obozachjenieckich 1939-1941 Aleksander Achmatowicz

167 Szkice polskie z Tel Awiwu Ryszard Wasita

171 Noty

PEJZAŻ KULTURALNY

176 Usłyszeć, by zobaczyć Katarzyna Jabłońska

179 O czystości rzeczy tworzonych Wojciech Skrodzki

180 Pan Malarz Marzenna Guzowska

185 Rodakowski raz jeszcze Małgorzata Kitowska-Łysiak

POLACY I ICH SĄSIEDZI

180 Pan Malarz Marzenna Guzowska

FAKTY I KOMENTARZE

188 W pół drogi z Zachodu na Wschód – Unia Brzeska 400 lat później Teresa Terczyńska

193 Forum kultury słowa Walery Pisarek

195 Zmarli

199 Zapiski z opóźnieniem: Moje rosyjskie żniwa Wiktor Woroszylski