Wiosna 2024, nr 1

Zamów

436

Luty 1995

Wierzący – niewierzący

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1995

PISANE NA GORĄCO

3 Istotne wybory wciąż przed nami Tomasz Wiścicki

5 Dar Stefan Frankiewicz

6 Fenomen Manili Zbigniew Nosowski

Wierzący – niewierzący

8 Czy kryzys dialogu? – rozmowa bp Bronisław Dembowski, Anna Karoń-Ostrowska

17 Anonimowi wierzący, czyli my wszyscy wierzący ks. Alfons Skowronek

31 W poszukiwaniu trudnego humanizmu. Dyskusja o relacjach między wierzącymi a niewierzącymi Stanisława Grabska, Marcin Kula, ks. Remigiusz Sobański, Maciej Tański, Piotr Wojciechowski

45 Czy niewierzący mogą być zbawieni? ks. Romuald Jankiewicz

58 Święta wolność sumienia – rozmowa Jan Andrzej Kłoczowski OP, Teresa Terczyńska

72 CZYTAJĄC KSIĄŻKĘ PAPIEŻA:

72 Słabość wierzących, bezsiła ateuszy Stefan Morawski

77 Wyzwolenie od zła Jacek Salij OP

85 Po co wierzyć? Tadeusz Szawiel

91 Kilka refleksji niekatolika Jan Szczepański

95 Wierzyć mimo wszystko – rozmowa Abbé Pierre, Bernard Kouchner

109 „Kościół domem dla wszystkich”.
Rzymskie rozmwoy z księdzem Januszem Pasierbem

115 Czy ateiści mogą być dobrymi obywatelami? Richard Neuhaus

126 Ateizm, obojętność, nieufność ks. Jan Sochoń

131 Obcy w Biblii ks. Michał Czajkowski

142 Faryzeusze w dokumentach Kościoła katolickiego Grzegorz Ignatowski

149 Wiersze Erwin Kruk

155 Jak się macie, jak się mamy Jacek Bocheński

160 Odwiedziny Andrzej Appel

Polemiki

161 Czy prawda może być ideologiczna? Tadeusz Szkołut

164 Knebel odpowiedzialności czy dyktatura prawdy? bp Józef Życiński

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

167 Uwaga na Wschód
Fatum czy odruch warunkowy? Bohdan Skaradziński

NAD KSIĄŻKAMI

171 Spolegliwy przewodnik pokomunistycznego liberalizmu Aniela Dylus

177 „Na samym dnie kielicha” Agnieszka Malinowska

180 Kryptonim „Felicja” Artur Leinwand

184 Noty

FAKTY I KOMENTARZE

186 Dni Kościuszkowskie w Sankt-Petersburgu Władimir Michajlenko

190 Michael Leopold Willmann Piotr Kopszak

195 Voyeurisme Piotr Kosiewski

197 Jestem... przytul...
O „Wronach” Doproty Kędzierzawskiej Katarzyna Jabłońska

200 Zmarli

204 Jednego potrzeba
O namaszczeniu w Betanii Anna

Listy do redakcji

210 Nadzieja na zgliszczach – list z Rwandy