Wiosna 2024, nr 1

Zamów

438

Kwiecień 1995

Wielkość i milczenie Soboru

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1995

PISANE NA GORĄCO

3 Konflikt emocji Jacek Borkowicz

4 Janusowe oblicze globalnej solidarności Wojciech Ostrowski

6 Czy koniec zwieńczy dzieło? Zbigniew Nosowski

9 Poszukiwanie nowego języka Stefan Frankiewicz

Wielkość i milczenie Soboru

11 Krytyka Kościoła – i w Kościele ks. Henryk Seweryniak

22 Wielkość i milczenie Soboru Bohdan Cywiński

37 Człowiek – pomimo zagłady Halina Birenbaum

51 Dwie walizki Maria Ejzen

55 Żydzi Andrzej Braun

61 W drodze do Jeruzalem Cezary Gawryś

85 Wiersze Wiesław Stępniewski

87 Nie wytrzymałbym bez Norwida – rozmowa Genenadij Ajgi, Natalia Woroszylska

97 Wiersze z różnych lat Genenadij Ajgi

Polemiki

99 Scalanie literatury powojennej Leszek Szaruga, Włodzimierz Bolecki

106 Trwanie Marek Chorabik

107 Interlinearny przekład Nowego Testamentu ks. Janusz Frankowski

121 Powrót do Sowirogu: Rzeczpospolita 30 języków Jacek Borkowicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

130 Rozmowa kard. Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką z 26 kwietnia 1963 roku (dok.)

164 Prymas i Sekretarz Andrzej Friszke

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

171 Uwaga na Wschód
Strachy oraz marzycielstwo Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

176 O tych, którym się nie powiodło Katarzyna Jabłońska

179 Między ziemią a niebem Marzenna Guzowska

182 Bezimienna i św. Augustyn Anna Karoń-Ostrowska

NAD KSIĄŻKAMI

184 Pyjas i inni Antoni Dudek

187 Warszawa nad Tamizą Mirosława A. Supruniuk

197 Nowe książki o lwowskiej konspiracji Grzegorz Mazur

202 W blasku pytań – legenda i literatura ks. Jan Sochoń

FAKTY I KOMENTARZE

207 Literatura w szkole i w życiu Agnieszka Czachowska

209 Zadomowieni w polszczyźnie Ryszard Wasita

214 Zmarli

217 Jednego potrzeba
Dziedzice królestwa Anna

218 Zapiski z opóźnieniem: Broniewski Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

223 Wacława Dobrzyńska, Aleksandra Ziółkowska-Boehm