Wiosna 2024, nr 1

Zamów

444

Październik 1995

Polska bieda, polskie bogactwo

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1995

PISANE NA GORĄCO

3 Uparcie mówiąc „nie” Agnieszka Magdziak-Miszewska

4 Znowu buldogi pod dywanem? Wojciech Wieczorek

6 Heroizm zadekretowany Sławomir Sowiński

Polska bieda, polskie bogactwo

8 Szanse awansu, ryzyko degradacji
rozmowa Andrzej Rychard, Inka Słodkowska

48 Welfare state i tęsknoty Polaków Inka Słodkowska

60 Bogaci na ławie oskarżonych Iwona D. Bartczak

67 Modlitwa uboga, ubogacająca Jacek Bolewski SJ

69 Księżowski stan posiadania Alina Petrowa-Wasilewicz

85 Miłość – miłosierdzie – Caritas Polska Andrzej Troszyński

93 Być człowiekiem sumienia (ankieta) Jacek Borkowicz, Jan Grosfeld

101 „List”, czyli dialog Mira Jankowska

109 Wiersz Andrzej Szmidt

110 Taki pejzaż
O „Wierszach wybranych” Andrzeja Szmidta Jacek Łukasiewicz

120 Wiersze Stanisław Misakowski

123 Wojenna chwila Tomasz Kochanowski

127 Wiersze Wiesław Janusz Mikulski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

128 Harcerski Październik 1956 Krzysztof Persak

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

158 Kurs geografii Kaukazu Wojciech Górecki

172 Kronika ukraińska Grzegorz Górny

176 Uwaga na Wschód
Płock A.D. 1920 oraz 1995 Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

182 Są tacy, którzy niczego się nie boją Grzegorz Z. Janikowski

184 Diamentowa Karen Marzenna Guzowska

187 Dwugłos o filmie „ksiądz” Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś

NAD KSIĄŻKAMI

194 „Credo” według Hansa Künga Józef Majewski

200 Dobre lata Rafał Habielski

206 Pomysł na koło ratunkowe Beata Górowska

212 Zmarli

216 Jednego potrzeba
Szczyt usynowienia Anna

217 Zapiski z opóźnieniem: „Przypuszczan, że prawdopodobnie” Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

225 Aleksander Paszyński