Wiosna 2024, nr 1

Zamów

440

Czerwiec 1995

Postmodernizm – moda, zagrożenie, szansa?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1995

PISANE NA GORĄCO

3 Bez czarodziejskiej różdżki Zbigniew Nosowski

5 Sprawa prywatna? Tomasz Wiścicki

6 Feminizm nie jest grzechem Inka Słodkowska

Postmodernizm – moda, zagrożenie, szansa?

10 Nadrobić stracony czas Władysław Bartoszewski

25 Katyń: słowo-symbol Jadwiga Puzynina

36 Wiersze Andrzej Szmidt

40 Błogosławiona wielość języków Paweł Lisicki

55 Trąba słonia czy ogon węża? – dyskusja o postmodernizmie Jacek Bolewski SJ, Cezary Michalski, Ryszard Nycz, Tadeusz Szawiel

67 W sztuce – nadzieja czy wyczerpanie Marzenna Guzowska

73 Pismo poświęcone Tomasz Wiścicki

79 Trzy posty postmoderny Krzysztof Mądel SJ

86 Wiersze Tadeusz Chabrowski

98 Wyobraźnia wobec codzienności – romowa Janusz Bogucki, Piotr Kopszak

98 Wiersze Agnieszka Wysocka

100 Czytając książkę Papieża: Luźne refleksje agnostyka Władysław Kunicki-Goldfinger

103 XIX wiek w sto lat później Marcin Kula

110 Dlaczego właśnie Konrad? Maria Danilewicz Zielińska

120 Powrót do Sowirogu: Jordan Jacek Borkowicz

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

130 Amnestia, której nie było (wrzesień 1976) Andrzej Friszke

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

137 Kronika czeska Andrzej Grajewski

144 Uwaga na Wschód
Moskiewskie wojenne gody Bohdan Skaradziński

PEJZAŻ KULTURALNY

149 Kochaj mimo zła Marzenna Guzowska

153 Fotografie Stefana Arczyńskiego Piotr Kopszak

159 „Wszystko się może przytrafić” Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

155 Czym była opozycja w PRL Krystyna Kersten

158 Cztery książki w jednej Marta Fik

167 W objęciu ze światem Iwona Smolka

170 Rozmowy o Biblii ks. Marian Gołębiewski

174 Noty

176 Zmarli

179 Jednego potrzeba
Zasięg głosu i zasięg ciszy Anna

180 Zapiski z opóźnieniem: Czyje losy, czyje przygody?... Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

184 Tadeusz Iwiński, Michał Horoszewicz, ks. Grzegorz Ignatowski