Wiosna 2024, nr 1

Zamów

445

Listopad 1995

Kultura europejska – czas przemian czy czas schyłku?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1995

POLSKA I JEJ SĄSIEDZI

0 Cena była wysoka... – rozmowaz ks. Jaanem Kiivitem, proboszczem Parafii Luterańskiej w Tallinie Jaan Kiivit, Paweł Przeciszewski

155 Uwaga na Wschód
Poszukując witaminy optymizmu Bohdan Skaradziński

PISANE NA GORĄCO

3 „Musimy pokonać strach...” Agnieszka Magdziak-Miszewska

4 Ból świata bólem Kościoła Zbigniew Nosowski

6 Konsekwentna niekonsekwencja Tomasz Wiścicki

8 Wykipiało z amerykańskiego tygla Jacek Borkowicz

Kultura europejska – czas przemian czy czas schyłku?

11 Kultura europejska: czas przemian czy czas schyłku? -dyskusja Barbara Skarga, Paweł Hertz, Krzysztof Zanussi, Anna Karoń-Ostrowska

22 O duszę Europy Andrzej Wielowieyski

29 Świat zmienił się na lepsze – rozmowa ks. Józef Tischner, Zbigniew Nosowski, Sławomir Sowiński

45 Pan Bóg nas kocha i to jedno jest naprawdę ważne – rozmowa Jacek Salij OP, Tomasz Królak, Tomasz Wiścicki

64 Teolog-siewca
Kardynała Yves Congara posłannictwo w Kosciele Krzysztof Piotr Ostasz OSA

Polemiki

72 Sobór bez potępień Michał Horoszewicz

83 Prawda w dialogu i poza nim Bohdan Cywiński

87 Czy Pan Bóg potrzebuje reklamy? Mirosława Jankowska

93 Wiersze Anna Piwkowska

95 Był cenzurowany jeszcze po śmierci
W setną rocznicę urodzin Antoniego Słonimskiego Ryszard Matuszewski

107 Wiersze Stanisław Dłuski

108 Zapomniana rocznica Wojciech Wieczorek

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

123 Literaci do pióra?
Memoriał Walerego Namiotkiewicza Andrzej Friszke

PEJZAŻ KULTURALNY

160 Sołtan, ostatni modernista Marzenna Guzowska

163 „Kołysanka” Katarzyna Jabłońska

165 Pompa funebris dzisiaj Małgorzata Kitowska-Łysiak

NAD KSIĄŻKAMI

167 Furtka otwarta z nadmiernym rozmachem Jacek Borkowicz

173 Gomułka kontra Wyszyński Andrzej Friszke

180 Opowiem Wam, jak przyjaciołom, o swoim życiu... Marcin Kula

183 Koniec pewnego złudzenia Piotr Krasucki

187 Noty

196 Zmarli

201 Jednego potrzeba
Ku zmartwychwstaniu Anna

202 Zapiski z opóźnieniem: Jeszcze nic nie wiadomo Wiktor Woroszylski

Listy do redakcji

209 ks. Tadeusz Fedorowicz, Władysław Kunicki-Goldfinger